Logotyp Eksjö kommun

Eksjö Gymnasium inför växelvis distansundervisning

Från och med torsdag den 26 november kommer årskurs 1 och årskurs 2 på Eksjö Gymnasium att gå över till växelvis distansundervisning. Detta beslutade kommunstyrelsen vid ett extrainsatt sammanträde under tisdagsmorgonen. Syftet med åtgärden är att förbättra möjligheterna att hålla avstånd i skolan.

Från och med torsdag den 26 november 2020 kommer årskurs 1 och årskurs 2 på Eksjö Gymnasium att gå över till att under en vecka i taget ha undervisning på distans. Distansundervisningen kommer i huvudsak att bestå av fjärrundervisning, det vill säga att undervisningen är skild i rum, men inte i tid. Åtgärden innebär att ungefär en tredjedel av skolans elever inte kommer att vara på plats på skolan varje vecka.

Syftet med åtgärden är att öka möjligheterna att hålla avstånd i skolans lokaler, men även att avlasta till exempel måltidsverksamhet och kollektivtrafik. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för både elever och anställda att följa de allmänna råden.

Beslutet om att den växelvisa distansundervisningen endast gäller årskurs 1 och 2 baseras på erfarenheter från våren 2020, då all distansundervisning bedrevs på distans. Eleverna i årskurs 3 upplevde då stora utmaningar med att inte få vara på plats på skolan i slutet av sin utbildning, vilket nu har beaktats.

Beslutet om växelvis distansundervisning gäller till och med den 22 januari 2021. Kommunstyrelsen kommer att göra en bedömning om eventuell förlängning av beslutet vid ordinarie sammanträde den 19 januari 2021.

Läs mer här om vad det innebär för eleverna och vilka veckor vilka klasser har fjärrundervisning:

Nyheten publicerad: 24 november 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax: