LYSSNA

Uppdaterad information angående covid-19

Information från gymnasiechefen och elevhälsochefen angående covid-19.

Utifrån en hög allmän smittspridning i samhället, en bristande tillgång på PCR-tester och lång analystid på tester bedömer regionens smittskyddsenhet att smittspårning i verksamheten kommer ha liten effekt för att bryta smittkedjor. Barn- och utbildningssektorn har därför beslutat att inte skicka ut information till närkontakter, om inte regionens smittskyddsenhet specifikt uppmanar verksamheten att delta i smittspårning. Vi uppmanar alla att vara extra uppmärksamma på symtom, stanna hemma och följa rekommendationerna som finns på www.1177.se Länk till annan webbplats. Beslutet kan komma att omprövas.

Att stanna hemma vid förkylningssymtom gäller alla, även vaccinerade och de som redan haft konstaterad covid-19.

Vårdnadshavare uppmanas att även fortsättningsvis informera skolan om eventuellt positivt testresultat, även självtester, för att kunna få en samlad bild av smittläget och vid behov vidta åtgärder.

Barn- och utbildningssektorn uppmärksammar även samtliga vårdnadshavare på att åtgärder och anpassningar av verksamheten kan vara nödvändig utifrån aktuell smittspridning och bemanningssituation på enskilda skolor. Exempel på åtgärder kan vara tillfällig distansundervisning på gymnasiet och högstadieskolor för enstaka klasser, program eller årskurser.

Tomas Eliasson Kajsa Hansdotter
Gymnasiechef Elevhälsochef

Kontakt

Eksjö Gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381 - 363 30

E-post:

eksjogyinfo@eksjo.se

 TILLBAKA

Information från gymnasiechefen och elevhälsochefen angående covid-19.

Information från gymnasiechefen och elevhälsochefen angående covid-19.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjö Gymnasium

Besök:Läroverksgatan 8

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381- 363 30

E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 08.00-16.30

Besök: