Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan sker via Edlevos app. Det är alltid vårnadshavare som registrerar frånvaro för omyndig elev.

Myndiga elever loggar in på Edlevo via It's learning.

Här kan du läsa om hur frånvaroanmälan går till

Ogiltlig frånvaro

När ungdomarna väljer att studera på gymnaiset är det närvaroplikt som gäller. Med närvaroplikt menas att du som elev är skyldig att närvarande på lektioner om du inte i förväg anmält frånvaro (sjukdom eller beviljad ledighet). Skulle du vara frånvarande utan giltlig orsak blir det ogiltlig frånvaro. Om du har mer än fyra klocktimmar per fyra veckorsperiod har vi som skola skyldighet att rapportera det till CSN. Det innebär att eleven kan bli av med sitt studiebidrag och även andra bidrag kan påverkas, till exempel bostadsbidrag.

Kontakt

Eksjö Gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-363 30

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Frånvaroanmälan på Eksjö Gymnasium.

Frånvaroanmälan på Eksjö Gymnasium.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567