Logotyp Eksjö kommun

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan sker via Tieto Educations app. Det är alltid vårnadshavare som registrerar frånvaro för omyndig elev.

Myndiga elever loggar in på Tieto Education via It's learning.

Här kan du läsa om hur frånvaroanmälan går till

Ogiltlig frånvaro

När ungdomarna väljer att studera på gymnaiset är det närvaroplikt som gäller. Med närvaroplikt menas att du som elev är skyldig att närvarande på lektioner om du inte i förväg anmält frånvaro (sjukdom eller ledighet). Skulle du vara frånvarande utan giltlig orsak blir det ogiltlig frånvaro. Om du har mer än fyra klocktimmar per fyra veckorsperiod har vi som skola skyldighet att rapportera det till CSN. Det innebär att eleven kan bli av med sitt studiebidrag och även andra bidrag kan påverkas, till exempel bostadsbidrag.

Kontakt

Eksjö Gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-363 30

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se