Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Elevinformation

Elevinformation Eksjö gymnasium.

Allergier

Vi har elever på Eksjö gymnasium som har svår allergi för nötter, jordnötter, mandel och sesam. Det är viktigt att alla som är på skolan är medvetna om detta.

Många barn och ungdomar är allergiska mot nötter, jordnötter, mandel och sesam. Om en person med svår allergi av misstag får i sig detta kan det utvecklas till livshotande allergisk chock. För att alla ska känna sig trygga följer vi Allergiförbundets rekommendation att det inte ska förekomma nötter, jordnötter, mandel och sesam på skolans område. Detta gäller vid all verksamhet under och efter skoltid. Det gäller dygnet runt året om, alltså även då lokalerna hyrs ut. Tänk även på att många personer kan reagera kraftigt på dofter, till exempel parfym och doftande hygienartiklar.

Tack för att du respekterar vårt beslut!
Elevhälsan Eksjö kommun

Bibliotek

Eksjö stadsbibliotek är även gymnasiebibliotek. På biblioteket kan du få hjälp med att söka information till skolarbeten, låna böcker och tidskrifter. Om du vill sitta och plugga här finns det lugna studieplatser på båda våningsplanen. Det finns också grupprum som kan användas. Måndag till fredag är biblioteket öppet från klockan 8.00 för tidningsläsning, studier och egna lån. På avdelningen "Unga vuxna" hittar du utöver skönlitteratur, tecknade serier, manga och tidskrifter, också fackböcker i olika ämnen, liksom böcker om språk, retorik, skrivregler och studieteknik.

Lån av böcker

Söker efter böcker och andra medier gör du i bibliotekets katalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här kan du också göra reservationer och gå in på ditt bibliotekskonto för att göra omlån med mera. Du loggar in med lånekortsnummer eller personnummer (tio siffror) och pin-kod. Biblioteket tar inte ut några förseningsavgifter av elever, men om böcker försvinner blir du ersättningsskyldig.

Skulle du behöva låna böcker som inte finns på biblioteket, till exempel till gymnasiearbetet, kan gymnasiebibliotekarien låna hem dessa från andra bibliotek med fjärrlån. Du kan själv söka efter böcker i den nationella katalogen Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där böcker från universitets-, högskole- och forskningsbibliotek finns. Fjärrlånen är helt avgiftsfria för gymnasiets elever. Hur länge du får ha böckerna beror på vilka regler som det utlånande biblioteket har. Vill du göra omlån kontaktar du biblioteket senast tre dagar före lånetidens slut. Om det inte går att låna om måste boken återlämnas.

Utskrifter

Om du inte har tillgång till din bärbara dator eller till exempel behöver skriva ut något kan du använda datorerna på biblioteket. Du loggar in med lånekortsnummer eller personnummer (10 siffror) och pin-kod. Att skriva ut dokument eller artiklar från internet till skolarbeten kostar förstås ingenting. Du kan också kopiera och scanna dokument på biblioteket.

E-böcker & ljudböcker

Om bibliotekets exemplar av en viss bok är utlånad kan det var en bra idé att se efter om boken finns som e-bok. Eller så kanske du helt enkelt föredrar att läsa böcker på din dator eller en läsplatta/smartphone.

Från Elib Länk till annan webbplats. kan du låna e-böcker och lyssna på strömmande ljudböcker. För att läsa e-böcker kan du behöva ladda ner ett kostnadsfritt läsprogram Länk till annan webbplats.. Lånar e-böckerna gör du med hjälp av ditt lånekortsnummer och PIN-kod. Man får i dagsläget låna högst två böcker i veckan.

Det finns många alternativ för gratis nedladdning av e-böcker. Äldre böcker har inte något upphovsrättsskydd (de är inom public domain) och kan fritt användas. Det finns till exempel ett stort utbud av engelska klassiker. En stor ideell webbplats som tillgängliggör mycket e-böcker, framförallt på engelska är Open Library Länk till annan webbplats..

Har du några frågor, tips på böcker eller behöver hjälp med till exempel informationssökning till skolarbeten kan du i första hand kontakta gymnasiebibliotekarien, men det går givetvis också bra att vända sig till vem som helst som arbetar på biblioteket.

Gymnasiebibliotekarie
Denise Kylvik
e-post: denise.kylvik@eksjo.se
telefon: 0381-361 08
För öppettider och mer information om biblioteket titta på stadsbibliotekets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Studie- och yrkesvägledare
Kajsa Roslund
e-post: kajsa.roslund@eksjo.se
telefon: 0381-363 69

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapliga programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan

Studie- och yrkesvägledare
Helen Ax
e-post: helen.ax@eksjo.se
telefon: 0381- 423 91

 • El -och energiprogrammet
 • Introduktionsprogrammen
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Elevrådet

Vad är elevrådet?

Elevrådet är den organisation ledd av elever som arbetar för en bättre skola. Elevrådet lyssnar på elevernas önskemål och klagomål och arbetar för att de ska kunna trivas bättre här. Skolan är trots allt till för elever och inte tvärtom! Elevrådet vill att era röster ska höras.

Vad gör elevrådet?

För det första är elevrådet en länk mellan elever och lärare samt skolledningen. Förutom att driva elevernas åsikter så håller elevrådet i vissa arrangemang som till exempel luciavalet. Skolledningen använder elevrådet som en länk för att nå ut till eleverna med uppgifter och information. Dessutom utför elevrådet för deras räkning olika uppdrag. Det är elevrådet som ordnar med studentmössor och ser till att eleverna får bra kvalitet till bra pris.

Varför vill man vara med i elevrådet?

Många undrar varför man lägger en del av sin fritid på ännu mer skola? Elevrådet tycker att det är värt det eftersom vi faktiskt jobbar med att förbättra skolan och det är en viktig uppgift att föra elevernas talan. Dessutom bjuder vi på fika och någon gång per termin. Vi är en underbar grupp som välkomnar alla.

Känner du att detta är något för dig och att du vill vara med och påverka din skolmiljö så är du varmt välkommen att ansluta dig till elevrådsstyrelsen på Eksjö Gymnasium!

Försäkring

Barn och elever i Eksjö kommun är försäkrade dygnet runt

För alla barn inom skolverksamheten i Eksjö kommun, från förskola till gymnasium, finns en gemensam olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping. Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär skoltid/verksamhetstid, fritid och lov.

Här hittar du försäkringsbesked samt information hur du anmäler en skada: Försäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande högskolebehörighet för yrkesprogram

Yrkesexamen

För att få en yrkesexamen krävs att du har genomfört ett gymnasialt yrkesprogram som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng, med lägst betyget E i minst 2 250 poäng.

I dessa godkända poäng måste svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1 och 400 poäng programgemensamma ämnen ingå. Gymnasiearbete ska också ingå i de godkända betygen (16 kap 27 § Skollagen).

Grundläggande behörighet till vidare studier

För att få grundläggande behörighet till vidare studier krävs att du har en yrkesexamen enligt ovan samt har lägst betyget E i svenska 2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6.

För elever som går ett yrkesprogram ingår från och med höstterminen 2023 den grundläggande högskolebehörigheten i programmen.

Grundläggande och särskild behörighet

För att bli antagen till högre utbildning måste man ha vissa förkunskaper. Behörighetskraven är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet.

Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Du får då ett examensbevis.

För en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska ha lägst betyget E. Du ska lägst betyget E i:

 • svenska 1/ svenska som andraspråk 1
 • svenska 2 /svenska som andraspråk 2
 • svenska 3 /svenska som andraspråk 3
 • engelska 5
 • engelska 6
 • matematik 1
 • i gymnasiearbete.

För en yrkesexamen ska du ha läst minst 2 500 poäng varav 2 250 ska ha lägst betyget E. Du ska ha lägst betyget E i:

 • svenska 1/svenska som andraspråk 1
 • engelska 5
 • matematik 1
 • 400 poäng av de programgemensamma ämnena
 • i gymnasiearbetet

En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

Meritvärde och meritpoäng

Ordningsregler

På Eksjö Gymnasium jobbar vi tillsammans för att

Alla ska känna sig trygga
Detta innebär att:

 • skolan har nolltolerans mot kränkningar
 • alla känner sig inkluderade

Alla ska bidra till en god skolmiljö
Detta innebär att:

 • alla ger varandra arbetsro genom att följa klassens policy och undervisande lärares regler
 • alla tar gemensamt ansvar för vår skola

Regler vid fusk

Vart kan jag vända mig?

Ansökan om ledighet
Mentor

Betyg/CSN/antagning/inackordering
Administrativ personal

Avbryta studierna/studieuppehåll
Studie- och yrkesvägledare

Byte av program/inriktning/val
Studie- och yrkesvägledare

Samtal, elevhälsan
Elevhälsan

Elevstöd
Elevstöd/studion

Färdbevis/resebidrag
Administrativ personal

Förlorade/upphittade saker
Administrativ personal

IT-frågor
IT-support

Ledighetsansökan
Blanketter

Läroböcker
Lärare i respektive ämne

Ordningsfrågor, prövning, schema
Programmets rektor

Studie- och yrkesvägledning
Studie-och yrkesvägledare

Stöld
Programmets rektor

Elevgrupper på skolan

På Eksjö gymnasium får eleverna själva gärna engagera sig i och starta olika grupper.

Eksjö Kristna Grupp, EKG, träffas varje onsdag kl 15.30. Är du intresserad? Här finns en informationsfilm som de har gjort:

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Elevinformation Eksjö Gymnasium

Allergier, bal och student, bibliotek, elevråd, försäkring, behörighet, examen, individuella valet, kamratföreningen, meritvärde och meritpoäng, ordningsregler, regler vid fusk, skolskjuts, vart ska jag vända mig?

long: 57.6681189 Lat: 14.9695019

Läroverksgatan 8

Eksjö

Eksjö Gymnasium

Testar kontaktinformation