Eksjö kommuns logotyp

Studentavslutning 2023

Lördagen den 10 juni kommer vi att fira student på Eksjö Gymnasium.

Följande tider gäller för studenterna:

08.00 Fotografering börjar och sker klassvis. Fotograferingen sker i Vattenledningsparken. Vid regn sker fotograferingen i aulan.

Fotoschema

Klass

Tid

HU20

08.00

SA20

08.00

TE20

08.10

AH19, FG19

08.25

EK20

08.35

NA20

08.40

OL19

09.05

BA20

09.05

ES20

09.20

VO20

09.20


09.55 Samling på skolans innergård.

10.05 Avmarsch till Eksjö kyrka.

Cirka 10.15 Läsårsavslutning i Eksjö kyrka, då anhöriga är välkomna.

Cirka 11.30 Samtliga elever i avgångsklasserna träffas i salar för en enklare förtäring och betygsutdelning tillsammans med sina mentorer. Klassrum meddelas senare.

Cirka 13.00 Utspring mot Östanåskolans innergård.
Varje klass har en samlingsplats på innegården. Se kartan här:

Alkohol

Ingen alkoholförtäring får förekomma under avslutningsdagen mellan klockan 07.45-13.30. Alkohol under skoltid beslagtas.

Studentflak

Många studenter väljer själva att anordna lövade kortegefordon ska studentflak. Detta sker inte i skolans regi. Tänk på säkerheten när fordonen förbereds och under kortegen. Alkoholförtäring på flaken är förbjuden enligt lag.

Särskilda föreskrifter finns längst ner på sidan här. Fordonen ska parkeras på arenaparkeringen mellan klockan 12.00-12.30.

Parkering

Anhörigas privatbilar hänvisas till Storegårdsparkeringen, Olsbergs arena, Itolv-området samt övriga centrala parkeringsplatser.

Konfetti vid utspringet

Av miljöskäl ber vi er studenter och era anhöriga att inte skjuta konfetti om det inte är den av den biologiskt nedbrytbara sorten.

Kontakt

Eksjö Gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-363 30

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se