Logotyp Eksjö kommun

Om Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan

 • Gymnasiesärskolan Eksjö Gymnasium har lång tradition av utbildning för dig som behöver.
 • Vi arbetar i små grupper.
 • Vår undervisning bygger på specialpedagogisk kunskap.mer tid i undervisningen.
 • Personalen har stor erfarenhet av att anpassa undervisningen för dig och dina individuella
  behov.
 • Vi vänder oss till dig som gått grundsärskolan.
 • Vi erbjuder dig en utbildning på nationella och individuella program. Du är garanterad
  3600 timmars undervisningstid under fyra år.
 • Alla elever har en individuell studieplan.
 • Under ditt sista läsår, år 4, har vi ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen,
  Försäkringskassan och/eller den dagliga verksamheten i din kommun.

Vi vill göra allt för att ditt vuxna liv ska bli så bra som möjligt!

Kontakt

Adress
Eksjö Gymnasiesärskola
Storegårdsskolan
Karhulavägen 1 A
57531 Eksjö


Rektor
Tomas Erazim
e-post: tomas.erazim@eksjo.se
telefon: 0381-363 36Bild: foto saknas


Specialpedagog

Lena Wermelin
e-post: lena.wermelin@eksjo.se
telefon: 0381 - 363 77Kajsa Roslund


Studie- och yrkesvägledare

Frida Hagström
e-post: frida.hagstrom@eksjo.se
telefon: 0381-364 38Kajsa Roslund


Kurator
Camilla Evaldsson
e-post: camilla.evaldsson@eksjo.se
telefon: 0381-363 44Kajsa Roslund


Skolsköterska

Britt-Marie Johansson
e-post: britt-marie.johansson1@eksjo.se
telefon: 0381-365 35