Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Övriga kontakter

Kontaktuppgifter till all övrig personal

Elevhem

Elevhemmet på Trädgårdsgatan, personal (nås lättast måndag - torsdag klockan 18.30-22.00):
telefon: 0381-361 77

Elevhemmet på Österströmsvägen, personal (nås lättast måndag - torsdag klockan 18.30-22.00):
telefon: 0381-363 27

Elevhemsansvarig Sven-Gunnar Bergander
telefon: 070 - 286 23 76
e-post: svengunnar.bergander@eksjo.se

Fackliga representanter

Bild: porträtt saknas.

Huvudskyddsombud Eksjö Kommun - Kommunal
Anne Freij
e-post: anne.freij@eksjo.se
hemsida: https://www.kommunal.se Länk till annan webbplats.

Skyddsombud Lärarnas Riksförbund
Fredrik Lindemalm
telefon: 0381- 363 17
e-post: fredrik.lindemalm@eksjo.se

Lokalombud Lärarförbundet
Toni Stevkov
telefon: 0381-364 87
e-post: toni.stevkov@eksjo.se
hemsida: https://www.lararforbundet.se/ Länk till annan webbplats.Fastighetsskötare

Fastighetsskötare
Lennart Eek
telefon: 0381 - 365 24
e-post: lennart.eek@eksjo.se
Område: Östanåskolan & Nova
Fastighetsskötare

Andreas Pötzscher
telefon: 0381 - 361 13
epost: andreas.potzscher@eksjo.se
Område: StoregårdKlagomål

Eksjö Gymnasium följer Eksjö kommuns rutiner för klagomålshantering enligt skollagen 2010:800, 4 kap 8 §.

Om det är något elever eller vårdnadshavare är missnöjda med, eller som inte motsvarar deras förväntningar, i deras eller deras barns utbildning, ska det i första hand framföras till lärare eller personal på skolan.

Om man inte lyckas lösa problemet och missnöjet kvarstår, ska man vända sig till rektor med ett skriftligt klagomål på särskild blankett Länk till annan webbplats..

Skulle det vara så att man efter detta fortfarande är missnöjd lämnar man in ett skriftligt klagomål (samma blankett används) som diarieförs på barn- och ungdomssektorns administrativa enhet och utreds av Barn- och ungdomschefen.

Övriga kontakter

Ungdomspedagog
Pia Helmersson
telefon: 0381 - 422 95
epost: pia.helmersson@eksjo.seBild saknas

Ungdomspedagog
Magnus Svensson
telefon: 0381 - 363 88
epost: magnus.svensson@eksjo.se
Gymnasiebibliotikarie
Denise Kylvik
telefon: 0381-361 08
e-post: denise.kylvik@eksjo.se
Komminister
Karolina Bäckström
telefon: 0381-66 23 04

Matsalen (Östanåskolan)
telefon: 0381-363 29


Städpersonal
telefon: 0381-361 43

Sidan senast uppdaterad:

Kontakt Eksjö gymnasium

Administration, elevassistenter, elevhem, elevhälsan, elevstöd studion, fackliga representanter, fastighetsskötare, klagomål, krisgrupp, lärare, mentorer, sjukanmälan, skolledning, övriga kontakter

long: 57.6681189 Lat: 14.9695019

Läroverksgatan 8

Eksjö

Eksjö Gymnasium