Eksjö kommuns logotyp

Om skolan

Eksjö Gymnasium består av tre skolanläggningar - Östanåskolan, Nova och Storegårdsskolan. Antalet elever under läsåret 2022/2023 uppgår till cirka 590. Antal anställda (lärare, vaktmästare, expeditions-, elevhälso-, städ-, skolmåltids-, och elevhemspersonal) är ungefär 120 personer.

Skolan och eleverna

Till gymnasieskolan finns det knutet två elevhem. Plats finns för totalt cirka 60 elever, och elevhemmen utnyttjas främst av eleverna vid Orienteringsgymnasiet och på Estetiska programmet.

Föräldrar är alltid välkomna att när som helst besöka skolan för att få en egen uppfattning om arbetet i skolan. Då finns möjlighet att träffa skolans personal. Har man behov av att träffa och samtala med någon på skolan en längre tid är det säkrast att bestämma tid i förväg.

Eleverna i gymnasieskolan är garanterade ett utvecklingssamtal per termin. Vad gäller elever som ännu inte är myndiga har också föräldrarna rätt att få tal del av den information som ges i utvecklingssamtalet.

Allt handlar om dig!

Visst, det kanske låter överdrivet men för oss är det vardag. Här är du i centrum, hela tiden. Det är så vi funkar, så vi lär oss och så vi jobbar.
Eksjö Gymnasium har som mål att vara det självklara valet på Höglandet och för att nå dit måste vi börja med att se dig som individ.
Och du är unik. Med det som grund jobbar vi oss framåt för att få dig att utvecklas.

Eksjö Gymnasium präglas av ”ta-sig-församhet”. Det handlar om att våga utmana sig själv och att själv bli delaktig i sin utveckling. Att våga kliva ett steg högre upp på ambitionsstegen, ta språnget ut i det okända eller dyka ner i djupa resonemang. Som stöd på vägen har du livsviktiga lärare, kalasbra klasskamrater och modiga mentorer. Lägg till det bra teknik och IT-verktyg som underlättar för dig, oss och dina föräldrar.

Närheten till näringslivet är ett naturligt inslag på Eksjö Gymnasium. Vi jobbar med verkliga projekt och undviker plastiga praktikplatser eller låtsasjobb.Vi lägger också mycket tid och kraft på att hitta bra lärare som kan den bransch där du ska jobba. Vi har rekryterat både framgångsrika företagare, slipade sjuksköterskor och tekniker från oljeplattformar.
Bara för din skull :-)

Våra elever har bra resultat. De senaste åren har vi placerat oss högre än riksgenomsnittet när det gäller andelen som är behöriga för högskolestudier. Det beror givetvis till stor del på våra lärare. Men också på vårt utbud av program. Och våra inriktningar på musik och idrott. Och på dig!

Gymnasiet är en viktig tid i varje människas liv. Det är här du blir vuxen. Det är här du blir kär och det är här du tar steget ut i verkligheten. Verkar det dramatiskt? Inte alls, det är en del av livet. Och vi är riktigt bra på att guida dig så att du kommer ut på andra sidan med båda fötterna på jorden.

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se