Eksjö kommuns logotyp

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna på Eksjö gymnasium hjälper eleverna i deras inriktnings- och kursval. Vi arbetar objektivt med att vägleda och informera eleverna i deras utbildnings- och yrkesval, vi informerar om studier, meritpoäng, betyg, studieplan, högskoleprov med mera.

Du kan behöva tala med en studie- och yrkesvägledare, som kan hjälpa dig att strukturera upp och bena ut olika alternativ som passar dina önskemål och behov.

För att kunna fatta ett beslut behöver du först och främst kunskaper om dig själv och alternativen. Du behöver också sätta dig in i vilka konsekvenser de olika alternativen får för dig och koppla samman dina egna önskemål med alternativens utbyte och krav. Detta i sin tur kan hjälpa dig att själv styra och påverka dina val och fatta dina egna beslut.

Som elev vill vi att du hör av dig till oss när du har några funderingar. Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka oss för att få en uppfattning om arbetet i skolan.

Betyg

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg medan F är ett icke godkänt betyg. Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid delkursens, kursens eller gymnasiearbetets slut.

Individuell studieplan

Varje elev inom gymnasieskolan har en individuell studieplan. Den ska fungera som en hjälp för att planera och ha kontroll på sin gymnasieutbildning.

Den individuella studieplanen sätter upp mål för elevens studier och är en sammanställning av de ämnen och kurser som eleven läser och byggs upp genom de olika val som görs under gymnasietiden. Studieplanen följs upp via mentor och studie- och yrkesvägledare.

Studieplanen består av

 • gymnasiegemensamma kurser
 • programgemensamma kurser
 • inriktningkurser
 • fördjupningskurser
 • individuella val
 • gymnasiearbete

Den individuella studieplanen tas fram tillsammans med mentor och i vissa fall även med studie- och yrkesvägledaren. Under varje program, här på webbplatsen, finns "Våra ämnen" där kurserna finns specificerade. Inriktningskurser, fördjupningskurser och individuellt val görs i de flesta fall under årskurs 1.

Vårdnadshavare kan också se studieplanen genom vårt system Edlevo. Inloggning sker med BankID.

Förändringar i studieplanen

Alla studieförändringar ska gå genom studie- och yrkesvägledaren.

Studie- och yrkesvägledaren har det övergripande ansvaret för elevernas individuella studieplanering och kontrollerar studieplanerna, särskilt i årskurs 2 och årskurs 3.

Vill eleven läsa fler poäng än de 2 500 poäng som studieplanen innehåller ansöker eleven om utökat program hos studie- och yrkesvägledarna. De för en diskussion med eleven och tittar på elevens studieresultat, om eleven kan klara att läsa fler kurser och om det är schematekniskt möjligt.

Det är till sist rektor som beviljar om utökat program.

Gymnasieexamen eller studiebevis

Gymnasieexamen

För att nå en gymnasieexamen ställs vissa krav på godkända resultat för dina studier. Du kan läsa här vad som krävs för att få ett examensbevis alternativt om det saknas godkända betyg i vissa kurser, ett studiebevis.

För en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska ha lägst betyget E i kurserna,

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1
 • Godkänt Gymnasiearbetet

För en yrkesexamen ska du ha läst minst 2 500 poäng varav 2 250 ska ha lägst betyget E i kurserna,

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1
 • Minst 400 poäng godkända i de programgemensamma ämnena
 • Godkänt Gymnasiearbetet

Studiebevis

Har du genomfört en treårig utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, men inte uppfyllt kraven för Examensbevis, får du ett Studiebevis. Studiebevis är ett dokument där alla lästa kurser finns, med tillhörande betyg.

Läs mer,

Vad innebär gymnasieexamen och studiebevis? Länk till annan webbplats.

Vad händer efter gymnasiet?

Ett bra sätt att öka din kunskap om alternativen kan vara att ta reda på vad olika yrken egentligen innebär, och hur framtidsutsikterna för de olika yrkena ser ut. På Arbetsförmedlingens sida "Yrken och framtid" kan du läsa mer om framtida yrkesutsikter.

Yrken och framtid (Arbetsförmedlingen) Länk till annan webbplats.

Under studietiden ordnas även möjlighet att besöka utbildningsmässor, högskolor och universitet för att eleverna ska få så mycket kunskap som möjligt inför studie- och yrkesval efter gymnasiet.

Studie- och yrkesvägledningen ordnar också besök för de eftergymnasiala utbildningar som vill besöka gymnasiet. Under årskurs 3 får eleverna särskild nyttig information om vidare studier och yrken.

Meritvärde och meritpoäng för vidare studier

När man pratar om "meritpoäng" handlar det om ansökan till svenska universitets- och högskoleutbildningar.

Här kan du läsa om hur du räknar ut ditt meritvärde för vidare studier, om meritpoäng och om betygsurval med mera till högskola.

Räkna ut ditt meritvärde (betygspoäng) Länk till annan webbplats.

Grundläggande högskolebehörighet för yrkesprogram

Yrkesexamen

För att få en yrkesexamen krävs att du har genomfört ett gymnasialt yrkesprogram som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng, med lägst betyget E i minst 2 250 poäng.

I dessa godkända poäng måste svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1 och 400 poäng programgemensamma ämnen ingå. Gymnasiearbete ska också ingå i de godkända betygen (16 kap 27 § Skollagen).

Grundläggande behörighet till vidare studier

För att få grundläggande behörighet till vidare studier krävs att du har en yrkesexamen enligt ovan samt har lägst betyget E i svenska 2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6.

För elever som går ett yrkesprogram ingår från och med höstterminen 2023 den grundläggande högskolebehörigheten i programmen.

Grundläggande och särskild behörighet

För att bli antagen till högre utbildning måste man ha vissa förkunskaper. Behörighetskraven är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet.

Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Du får då ett examensbevis.

För en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska ha lägst betyget E. Du ska lägst betyget E i:

 • svenska 1/ svenska som andraspråk 1
 • svenska 2 /svenska som andraspråk 2
 • svenska 3 /svenska som andraspråk 3
 • engelska 5
 • engelska 6
 • matematik 1
 • i gymnasiearbete.

För en yrkesexamen ska du ha läst minst 2 500 poäng varav 2 250 ska ha lägst betyget E. Du ska ha lägst betyget E i:

 • svenska 1/svenska som andraspråk 1
 • engelska 5
 • matematik 1
 • 400 poäng av de programgemensamma ämnena
 • i gymnasiearbetet

En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

Meritvärde och meritpoäng

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare, Eksjö gymnasium
Helen Ax
telefon: 0381-423 91
e-post: helen.ax@eksjo.se

Ansvarar för programmen

 • El- och energiprogrammet (pausat)
 • Humanistiska programmet
 • Introduktionsprogrammen
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Studie- och yrkesvägledare, Eksjö gymnasium
Sara Wärnbring
telefon: 0381-363 69
e-post: sara.warnbring@eksjo.se

Ansvarar för programmen

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Orienteringsgymnasiet OL - RIG/NIU

Studie- och yrkesvägledare, Anpassade gymnasieskolan
Frida Hagström
telefon: 0381- 364 38
e-post: frida.hagstrom@eksjo.se

Ansvarar för programmen

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Indviduellt program