Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Studiebidrag och tillägg

Studiebidrag

Du kan få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget är för närvarande 1250 kronor per månad och kräver ingen ansökan om du är svensk medborgare. Är du medborgare i ett annat land än Sverige måste du ansöka om studiebidraget hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Studiebidraget betalas ut för fyra månader under höstterminen och sex månader under vårterminen. Studiebidraget ersätter barnbidraget. Du får barnbidrag till och med det kvartal du fyller 16 år och studiebidrag från och med kvartalet efter det att du fyller 16 år.

Studiemedel

Är du äldre än 20 år kan du också få pengar för att studera på gymnasiet. Då får du ansökan om studiemedel hos CSN.

Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som du kan få om familjens inkomst är låg. Din familjs inkomst måste vara lägre än 125 000 kronor före skatt under ett helt år. CSN räknar året från den 1 juli till den 30 juni.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas av elever som är folkbokförda i Eksjö och som studerar vid kommunala eller regionägda skolor på annan ort och som på grund av lång resväg måste vara inackorderade på skolorten. Inackorderingstillägg ska sökas inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och folkbokföringsadressen. Observera att du inte kan få både inackorderingstillägg och busskort.

Läs mer här om vad inackorderingstillägget innebär:

Vad är inackorderingstillägg?

Vem kan få inackorderingstillägg?

Om du går i gymnasiet på annan ort kan du få inackorderingstillägg av Eksjö kommun om du på grund av lång resväg måste vara inackorderad på skolorten. För att få inackorderingstillägg ska du:

  • vara folkbokförd i Eksjö kommun
  • gå i kommunal gymnasieskola eller regionägd skola
  • vara förstahandsmottagen eller gå riksrekryterande utbildning
  • vara under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
  • ha en restid som överskrider två timmer per dag och har minst 4 mil mellan bostaden i Eksjö kommun (folkbokföringsadress) och skolan
  • studera på heltid och ha rätt till studiehjälp
  • vara inackorderad på studieorten eller i dess närhet
  • inte samtidigt få resebidrag eller busskort

Studier utomlands berättigar inte till inackorderingstillägg.

Studier på en fristående skola eller folkhögskola ansöks om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Observera att alla utbildningar inte berättigar till inackorderingstillägg, mer information finns på CSN:s webbplats, csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andrahandsmottagning

Om du tas emot i andrahand, så kallad frisök, har du inte rätt till inackorderingstillägg. Att vara mottagen i andrahand betyder att du kommer in på en skola enbart om det finns lediga platser.

Förstahandsmottagning däremot, innebär att du konkurrerar om platserna med andra elever, genom ditt betyg. Om du vill gå ett program som inte finns inom samverkansområdena Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö och Tranås så kan du söka som förstahandssökande till det programmet du vill gå i en annan kommun. Du söker också som förstahandssökande till utbildningar som är riksrekryterande eller utbildningar vid friskolor.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Om du har antagits till så kallad NIU-plats är du berättigad till inackorderingstillägg enbart om anordnande kommun och hemkommun har tecknat samverkansavtal före antagning sker. Ett tecknat samverkansavtal innebär att du kan antas genom förstahandsmottagning. Om det inte finns samverkansavtal innebär det som regel att du är antagen genom andrahandsmottagning.

Hur söker jag inackorderingstillägg?

Första gången:
Ansök så fort du fått besked om att du blivit antagen och senast 31 augusti.

Behöver jag söka igen?
Du behöver söka inackorderingsstöd inför varje nytt läsår. Det kommer inte automatiskt, även om du haft det tidigare.

Ansök i god tid! Det bästa är om du ansöker under vårterminen, dock senast 31 augusti, då får du det första inackorderingstillägget i september. Ansökningar som kommer in senare än 31 augusti får första utbetalning samma månad som ansökan kommer in efter september. Inackorderingstillägg betalas inte ut retroaktivt.

Vad händer när jag fyller 18 år? När du fyller 18 år måste du ha anmält ditt bankkonto för att utbetalningen ska komma till rätt person. Anmäls inget nytt konto när du har blivit myndig kommer det ingen utbetalning. Anmälan av konto görs enligt instruktionerna under rubriken Anmäl ditt konto längre ner på sidan.

Ansökan

Utbetalning

Utbetalning sker i slutet på månaden och första utbetalningen efter skolstart på hösten sker i september. Utbetalning sker inte retroaktivt.

Anmäl ditt konto

Anmäl ditt konto till Nordea: nordea.se/anmalkonto. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Följ instruktionerna och ange arbetsgivarnummer 649546.

Ersättningsbelopp

Ersättning betalas ut med 1/30 av ett basbelopp per månad beroende på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolorten.

Läsåret 2023/2024 motsvarar det:
Upp till 150 km - 1 750 kronor per månad
Längre än 150 km - 2 188 kronor per månad

Ändrade studieförhållande

Om du gör ett studieavbrott, flyttar hem eller folkbokför dig någon annanstans är du skyldig att anmäla det till Eksjö Gymnasium, kontakta handläggare Sofia Fransson, sofia.fransson@eksjo.se.

Inackorderingstillägget är knutet till dina studier och inte till ditt boende. Om du inte anmäler förändringarna riskerar du att bli återbetalningsskyldig

Kontakt

Eksjö Gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Studiebidrag och tillägg på Eksjö Gymnasium.

Studiebidrag och tilägg på Eksjö Gymnasium.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567