Bild:  Collage av examensfilmer.
LYSSNA

Estetiska programmet - bild och form

Vi möter den animerade bilden överallt - i TV, film, dataspel, information, journalistik, konst, utbildning, tecknad film med mera. Grunden är den klassiska animationen, den teknik som Disney och andra filmmakare använt sig av när de skapat sina odödliga mästerverk.

Bild- och formgivning med fördjupning i animation

Sedan början av 2000-talet har Eksjö Gymnasium erbjudit utbildning i animation inom ramen för det Estetiska programmet. Förutom en omfattande utbildning i bild och form lär du dig grunderna i den klassiska animationen. Det vill säga i första hand att med papper, penna och digitala verktyg skapa rörliga bilder. Men även att i 3-dimensionell form arbeta med till exempel ler- och dockanimation.
Allt detta ger dig värdefulla kunskaper för kommande studier och arbete inom animation och/eller speldesign.

 Årets Animation 2021

I årskurs 3 skapar eleverna en egen animerad kortfilm. Filmerna är runt fem minuter långa och kan göras i en rad olika tekniker. En av dessa filmer utser våra gästlärare till "Årets Animation". Vinnaren får förutom äran, också en inramad originalcell från de första Pelle Svanslösfilmerna! De två första Pelle Svanslösfilmerna hade premiär redan i slutet av 80-talet och regisserades av filmskaparen Stig Lasseby som var verksam i Eksjö. I år 2021 tilldelas filmen "Tsuki" priset. Se den och de andra examensfilmerna härlänk till annan webbplats!

Så arbetar vi

Förutom en omfattande grundutbildning i bild och form är detta utbildningen för dig som vill arbeta med rörliga bilder och i synnerhet med den animerade bilden, i både film och spel. På den här utbildningen kommer du att lära dig hantverket att med papper, penna, och digitala verktyg skapa egna rörliga berättelser. Vi har 10 elevplatser per läsår. Det är ett högskoleförberedande program. Det innebär att ungefär hälften av din studietid består av gymnasiegemensamma ämnen.

I karaktärsämnena kommer du att arbeta tillsammans med skolans egna lärare, och möta yrkesverksamma konstnärer, animatörer och filmarbetare som gästlärare. I början av årskurs ett arbetar du med flera kortare styrda övningsuppgifter i de olika kurserna. Efterhand arbetar du i större schemablock och du får ett större eget ansvar för hur du använder din arbetstid. Inspiratörer är viktiga för den skapande människan. Därför kommer du också att få se mycket bilder, film och animation, både från förr och nu.

Besök oss på Estetprogrammets Facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhem

Eksjö Gymnasium har två elevhem i nära anslutning till skolan. Estetiska programmets elever bor på Trädgårdsgatan 15 som ligger på bekvämt promenadavstånd från skolan.

Elevhem - exteriör

Allmänna utrymmen

Elevhemmet är uppdelat i tre delar. I varje del finns ett kök med diskmaskin, micro, vattenkokare, brödrost, kaffebryggare och det mesta man kan behöva i ett kök. Där finns även allmänna kylskåp och frysar där eleverna kan förvara sin egen mat och ett bord och stolar att äta vid. Varje del innehåller även ett allrum med bland annat soffa och soffbord. Det finns gott om duschar och toaletter. I källaren finns en tvättstuga med flera tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrum och cykelförråd.

Mat

Frukost och kvällsfika serveras i elevhemmens matsalar. Frukost serveras runt klockan 07.00. Lunch på vardagarna äter eleverna som vanligt i skolans matsal. Efter skolans slut, måndag-fredag cirka klockan 16.00, serveras middag i skolans matsal. Kvällsfika serveras måndag – torsdag i elevhemmens matsalar. På helgerna lämnas frukostmat till exempel mjölk, fil, flingor, bröd och pålägg i de allmänna kylskåpen.

Övrigt

För att få bo på elevhemmet krävs det att eleven är mogen att ta det ansvar som det innebär. Då menas att man bland annat ska kunna klara av att hålla mattiderna, kunna äta tillsammans med andra, sköta sin hygein, ta ansvar för sina studier och städning.

Personal finns på elevhemmet från klockan 18.00 till nästa morgon på vardagar och på helger från klockan 22.00. Personalens uppgift är att finnas som en vuxen i huset om något skulle hända.

Alkohol och andra droger är förbjudna på elevhemmet. De får varken förvaras eller förtäras och man får inte vara på elevhemmet i påverkat tillstånd. Skulle en boende bryta mot detta tar elevhemmet vid första tillfället kontakt med föräldrarna, vid andra får den boende inte stanna på helger och vid tredje tillfället får man inte längre bo kvar. Elevhemmets allmänna utrymmen städas av personalen men även de boende får ibland hjälpa till att städa dessa enligt ett särskilt städschema. På söndagar städar de som har bott över helgen elevhemmet.

Det är meningen att eleverna ska åka hem under helgerna. Det finns möjlighet att stanna om så behövs. Helgboende ansöks av föräldrarna vid varje tillfälle. Vid lov och längre ledigheter stänger elevhemmet.

Viktigt att tänka på

För att erhålla inackorderingstillägg måste du som elev vara skriven hos dina föräldrar. Inackorderingstillägget ansöker du om hos din hemkommun. Ring din hemkommun och be dem skicka en ansökningsblankett hem till dig.

Utbildningens mål

Ur examensmål för det estetiska programmet


Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket. Utbildningen ger möjlighet att utveckla färdigheter och analytiska förmåga. Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande är centralt i utbildningen. Eleverna får lära sig ta ansvar, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt att bredda och specialisera sitt kunnande.

Struktur och innehåll

Programgemensamma ämnen


Estetisk kommunikation 1
I den här kursen utvecklar du dina kunskaper i att kommunicera med estetiska uttrycksmedel. Både med traditionella konstnärliga metoder och ny teknik. Undervisningen lägger stor vikt vid ditt egna skapande, såväl individuellt som i samarbete med andra. Ämnet har en utforskande karaktär och du kommer att uppmuntras att experimentera, pröva olika uttryck och uttrycksformer och att samverka med andra elever och mellan olika estetiska uttryckssätt.

Konstarterna och samhället
Du kommer att orienteras om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem, relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur, samt konstens roll i samhället förr och nu. Kursen behandlar också det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer. Ditt eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck är också centralt i kursen, samt att lära sig att analysera och tolka av aktuella kultur- och konstföreteelser.

Inriktningens ämnen


Bild och form 1b
Grundläggande kunskaper i bildproduktion är viktigt. Du kommer att få arbeta med två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bearbetning av bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur ingår i kursen. Grundläggande komposition för två- och tredimensionella bilder samt färglära tränas också. Du lär dig bildspråkliga grundbegrepp och att diskutera och värdera egna och andras bildarbete.

I kursen Bild behandlas fördjupade kunskaper i bild.

I kursen Form behandlas fördjupade kunskaper i form.

Bildteori
Kursen handlar om bilder som språk och om bildkommunikation. Du utvecklar dina kunskaper om konstbegreppet och konstbilden, populärkulturens bilduttryck och andra kategorier av bilder samt hur bilden i sitt sammanhang uppfattas av betraktaren.

Programfördjupning

De här fem kurserna har vi på skolan valt att ha som obligatoriska på Estetiska programmet:

Animation 1
I den här kursen lär du dig grunderna i klassisk animation med papper och penna. Utifrån givna och styrda förutsättningar övar du dig i att skapa rörelse, rytm och tempo i animation. Kursen innehåller den grundläggande hanteringen av olika verktyg för animation, som till exempel olika programvaror fotolistor och tidslinjer. Du övar dig i att använda färg, form och perspektiv och lär dig också grunderna i filmens olika berättarkomponenter när du arbetar med manus och storyboard. Grunderna i olika stopmotion-tekniker, till exempel cutout och pixilation ingår i Animation 1. I kursen studeras också olika genrer och stilar genom animationshistorien.

Animation 2
Du fördjupar dig i filmens berättarkomponenter och dramaturgi och lär dig att arbeta med manus och storyboard utifrån givna och styrda förutsättningar. I kursen ingår grundläggande produktionsplanering. Du fördjupar dina kunskaper i klassisk animation med papper, penna, rörelse, rytm och tempo. I Animation 2 får du arbeta med synkron animation till existerande ljud och att arbeta med karaktärs- och bakgrundsdesign. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt är ett annat viktigt moment som ingår i kursen.

Animation specialisering
Denna kursen ägnas i huvudsak åt den examensfilm som du gör, enskilt eller i grupp. Du arbetar med hela produktionsprocessen: idé, synopsis, manus och storyboard, genomförande, efterbearbetning och publicering. Dokumentation och värdering av den pågående processen är också centralt i arbetet. Förutom att utveckla det egna bildspråket kommer du att få lära dig att arbeta med effektanimation, till exempel vatten, rök och eld. De flesta eleverna knyter också arbetet med examensfilmen till Gymnasiearbetet vilket gör att de får en omfattande tid på schemat att genomföra ett självständigt och professionellt genomfört slutarbete.

Film- och TV-kunskap
Det är viktigt att inspireras av det som redan är skapat. Därför ägnar vi en stor del av kursen åt att se på mycket film, såväl animerad film som spelfilm. Kursen ger en orientering om den rörliga bildens historia, genrer och stilar och dess utveckling från stumfilmen och fram till nu. Du kommer också att arbeta med filmens språk och berättarkomponenter i både teori och praktik och lära dig att analysera och tolka rörliga bilder.

Digitalt skapande 1
I kursen utvecklar du din förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Du kommer att experimentera och undersöka kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper om programvaror och hårdvaror som används för skapande inom olika estetiker. Delar av kursen genomförs över ämnesgränserna, framför allt tillsammans med kurserna i animation. Du får bland annat lära dig att hantera program som Photoshop, Illustrator, Animate, After-Effects, SketchUp och Sculptris. Alla är viktiga verktyg för både animatören, illustratören och speldesignern.

Kursplan

Ämnes- och poängplan gällande från läsåret 2017/18

Årskurs 1
Engelska 5, 100 poäng
Idrott och hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1b, 100 poäng
Naturkunskap 1b, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
Estetisk kommunikation 1,100 poäng
Bild och form 1b, 100 poäng
Animation 1, 100 poäng
Digitalt skapande, 100 poäng

Årskurs 2
Engelska 6, 100 poäng
Historia 1b, 100 poäng
Religion, 50 poäng
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
Bild, 100 poäng
Animation 2, 100 poäng
Film- och TV-kunskap, 100 poäng

Årskurs 3
Historia 2b - kultur, 100 poäng
Samhällskunskap 1b, 100 poäng
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng
Konstarterna och samhället, 50 poäng
Form, 100 poäng
Bildteori, 100 poäng
Animation specialisering, 100 poäng
Gymnasiearbete, 100 poäng

Individuellt val årskurs 2 och 3, 200 poäng

Ansökan

Du ska ansöka i den kommun där du bor och den ska vara inne senast det datum som gäller för att söka ett gymnasieprogram.

Arbetsprover

Förutom godkända betyg krävs arbetsprover för att vara behörig till utbildningen. Dessa skickas direkt till Eksjö Gymnasium, Antagningskansliet, 575 80 Eksjö, senast 1 februari.

1. Tre bilder i valfri teknik (max A3-pappers storlek) med valfritt innehåll. Bilderna monteras på styv kartong i A3-format.

2. Ett storyboard på minst 16, högst 32 bildrutor på temat ”Något märkligt hände mig på väg till skolan”. Storybordet görs på stående A4-papper med 8 bildrutor på varje sida, 6 x 8 cm rutstorlek liggande. Se ett exempel här på hur ett storyboardPDF kan se ut.

3. En text på minst en halv, högst en hel A4-sida datautskrift (12p textstorlek) där du berättar vem du är och vad animation betyder för dig.

Behörig betraktas man om man har godkända betyg, har fullgjort samtliga arbetsprov och deltagit i introduktionsdagen.

I slutet av maj kallas alla preliminärt antagna samt reserver, i sällskap med föräldrar/vårdnadshavare, till en obligatorisk introduktionsdag för ytterligare ett arbetsprov på plats. Vi informerar också om skolan, intervjuar dig om dina förväntningar på utbildningen och berättar vilka förväntningar vi har på dig.

Galleri

Exempel på klassisk animation med papper och penna, inskannat och digitalt bearbetat till rörliga bilder.

Bild: Monter med lerfigurer.

Lerfigurer tillverkade i Plastilina, Super sculpy, ståltråd, tyg och bomull.

Våra medarbetare

Det är viktigt för oss att ha kontakt med animationsbranschen. Därför har vi regelbundet besök av yrkesverksamma animatörer och filmkonstnärer. Här presenteras några av dem.

Håkan Wennström

 Håkan är bildkonstnär som använder sig av animationen som verktyg. Han har arbetat med oss sedan utbildningens start och har specialiserat sig på mer experimentell och "fri" animation. Några exempel:
När vi dör / When we die
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Friluftsliv / Outdoor Life
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Träd/Treeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lasse Persson

 Lasse har varit gästlärare hos oss sedan utbildningen startade 2001. Lasse har arbetat professionellt med animation sedan mitten av 1980-talet. Han har arbetat många år tillsammans med Per Åhlin, varit med och gjort Resan till Melonia och på senare år bl a regisserat Spöket Laban. Hans egen debutfilm Honey Bunney hade premiär 1992. Se mer på hans hemsida: http://vimeo.com/swedishecstasyfilmlänk till annan webbplats

Mathias Gordon

Matthias har arbetat professionellt med animation och illustration sedan mitten av 1980-talet. Redan under gymnasietiden startade han Sveriges första animationstidning, "Storyboard".Se mer om Matthias: www.gordon.selänk till annan webbplats

Michael Ekblad

Michael har varit gästlärare hos oss sedan utbildningen startade 2001. Michael har arbetat professionellt med animation sedan mitten av 1980-talet, både nationellt och internationellt. För TV har han bl a regiserat Karlsson på taket och Molly Monster. Tillsammans med Christian Ryltenius driver han företaget Sluggerfilm som nu är aktuella med filmen om Bamse:
www.sluggerfilm.comlänk till annan webbplats

Kontakt


Rektor
Tomas Erazim
e-post: tomas.erazim@eksjo.se
telefon: 0381-363 36
Studie- och yrkesvägledare
Kajsa Roslund
e-post: kajsa.roslund@eksjo.se
telefon: 0381-363 69

Programansvarig
Bo Nordin
e-post: bo.nordin@eksjo.se
telefon: 072-456 31 11

 

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Estetprogrammet på Eksjö Gymnasium

På Eksjö Gymnasiums Estetprogram får du arbeta med animerad film, bild och form, digitala verktyg, film- och tv-kunskap och förstås bild och form.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sidalänk till annan webbplats eller 073-1234567

Eksjö Gymnasium

Besök:Läroverksgatan 8

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381- 363 30

E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 08.00-16.30

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.