LYSSNA

Teknikprogrammet

Här lär du dig från dag en grunderna i teknik och design. När det väl blir dags att välja fördjupning har du tre bra val som är tydligt designinriktade; arkitektdesign, visuell design och ingenjörsdesign

Inom varje fördjupning får du utlopp för din passion inom design samtidigt som du tränas att kritiskt granska och arbeta problemlösningsorienterat med teknik, design och matematik. Du lär dig program som är vanliga inom designvärlden, exempelvis Photoshop, Illustrator och CAD.

Du arbetar med verklighetsnära projekt inom design där teknikens påverkan på individ, samhälle och miljö blir tydliga. Den röda tråden är design, och våra lärare är engagerade i att förbereda dig för kommande utbildningar efter din tid hos oss på Teknikprogrammet i Eksjö.

Varför ska du läsa Teknikprogrammet hos oss?

Med våra kunniga lärare med branscherfarenhet och förankring inom forskning får du den handledning du behöver för att ta dig vidare i din framtida designkarriär. Du är (som oss) intresserad av både teknik och matematik. Ditt intresse för design är i centrum hos oss.

Teknikcollege

Teknikcollege logotype

Status, kvalité och matchning – det är vad Teknikcollege handlar om!

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Läs mer här: Teknikcollege nationellt Länk till annan webbplats.

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag.

Inom Teknikcollege i Eksjö kommun samverkar näringslivsenheten eksjö.nu, Eksjö Gymnasium och företag kring utbildning på gymnasienivå.

Hela idén med Teknikcollege bygger på en samverkan med lokala företag i teknik- och industribranschen. Genom Teknikcollege når företagen framtida medarbetare och säkerställer delar av rekryteringsbehovet. Dessutom ges företagen möjlighet att påverka utbildningarna för att de bättre ska matcha behovet av kompetens.

Program
På Eksjö Gymnasium ingår El-och energiprogrammet och Teknikprogrammet i Teknikcollege.

Utbildning
En målsättning är att stärka och stimulera elevers tekniska kunnande bland annat genom en nära koppling mellan teori och praktik. Utbildningen ska ge eleven möjlighet att bredda eller fördjupa sina kunskaper. Kontakterna med företag ger också möjligheter till studiebesök, arbetsförlagt lärande och projektarbeten. Utbildningen är upplagd för att passa både tjejer och killar.

Möjligheter
Den gymnasiala utbildningen inom El-och energiprogrammet och Teknikprogrammet ger stora möjligheter till jobb direkt och/eller behörighet för vidare studier, till exempel till ingenjörsutbildningar eller andra eftergymnasiala utbildningar.

Lokaler
Våra lokaler har bra utrustning och pedagogisk miljö som stimulerar kreativitet och engagemang.

Se filmen Teknikcollege Höglandet tekniska jobb: Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupningar

Arkitektdesign

Arkitektur är något som många förknippar naturligt med Eksjö; den historiska trästaden och de många företagen som designar hus och heminredningar.


Här får du tillsammans med engagerade lärare träna på ditt kreativa designtänkande i kombination med kunskaper inom ritteknik, estetiska uttryck, CAD och matematiska beräkningar. Inom teknik och design kan en arkitekt arbeta med ritningar och 3D-modeller till ett hus där kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga får estetik och det funktionella att mötas.

Vårt Teknikprogram med fördjupningen arkitektdesign förbereder dig för kommande utbildningar inom teknik och design. Därför är det viktigt att du lär dig hur man ritar och konstruerar från en kreativ skiss till en ritning där teori, matematik och CAD tillämpas tillsammans. Du behöver inga förkunskaper om arkitektur eller CAD.

Här lär du dig för framtiden.

Det här kan du läsa efter teknikprogrammet:

 • 3D artist (400 yh); arkitektur, inredning, produkter
  YH-program vid Campus i12, Eksjö
 • Arkitektur (300 hp)
  Universitetsprogram vid Chalmers, Göteborg
 • Högskoleingenjör i byggnadsteknik (180 hp)
  Universitetsprogram vid Linköpings universitet, Norrköping


Visuell design

Design för webb, tryck och spel är något som efterfrågas allt mer i vårt moderna samhälle.


Här får du tillsammans med engagerade lärare träna på ditt kreativa designtänkande genom att skapa inom 2D och 3D där ritteknik, programmering, matematik och estetiska uttryck möts på ett naturligt sätt. Inom teknik och design kan en grafiker få arbete med att ta fram estetiska och funktionella lösningar för webben, trycksaker och datorspel. I arbetet behöver grafikern ständigt ta hänsyn till kritiskt tänkande och att vara problemlösningsorienterad.

Vårt Teknikprogram med fördjupningen visuell design förbereder dig för kommande utbildningar inom teknik och visuell design. Därför är det viktigt att du lär dig rita och skapa visuell design från en kreativ skiss till lösning där teori, matematik och estetiskt tänkande möts. Du behöver inga förkunskaper om design för att läsa hos oss, du kommer att lära dig att gå från penna till dator där program som Photoshop, Illustrator och Indesign kommer att hjälpa dig förverkliga dina designidéer.

Här lär du dig för framtiden.

Det här kan du läsa efter teknikprogrammet:

 • Technical artist (400 yh); arkitektur, inredning, produkter
  YH-program vid Campus i12, Eksjö
 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation (180 hp)
  Universitetsprogram vid Linköpings universitet, Norrköping
 • Högskoleingenjör i design och produktutveckling (180 hp)
  Universitetsprogram vid Chalmers, Göteborg

Ingenjörsdesign

I teknikutvecklingens framkant finns ingenjören.


Här får du tillsammans med engagerade lärare träna på ditt kreativa designtänkande samtidigt som du läser mer matematik och fysik. Du får grunderna inom design där estetik och funktionalitet möts. Inom teknik och design kan en ingenjör få arbeta med teknik som finns idag och sådant som utvecklas för framtiden.

Vårt Teknikprogram med fördjupningen ingenjörsdesign förbereder dig för kommande högskoleutbildningar inom teknik och design. Du behöver inga förkunskaper inom något designområde, du kommer att få lära dig det ingenjörsmässiga tänkandet bakom designen.

Här lär du dig för framtiden.

Det här kan du läsa efter teknikprogrammet:

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling (300 hp)
  Universitetsprogram vid Linköpings universitet, Linköping
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik (300 hp)
  Universitetsprogram vid Chalmers, Göteborg
 • Civilingenjörsprogram i arkitektur och teknik (300 hp)
  Universitetsprogram vid Chalmers, Göteborg

Kursplan till och med höstterminen 2021

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c, 100 p
Matematik 2c, 100 p
Matematik 3c, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Fysik 1a, 150 p
Kemi 1, 100 p
Teknik 1, 150 p

Inriktningskurser

Design- och produktutveckling

Informations och medieteknik

Bild och form 1a1, 50 p

Dator- och nätverksteknik, 100 p

Cad 1, 50 p

Programmering 1, 100 p

Design 1, 100 p

Webbutveckling 1, 100 p

Konstruktion 1, 100 p


 

Programfördjupningskurser

Design- och produktutveckling

Informations och medieteknik

Arkitektur - hus, 100 p

Entreprenörskap, 100 p

Byggnadsverk, 100 p

Gränssnittsdesign, 100 p

Cad 2, 50 p

Fysik 2, 100 p

Cad 3, 50 p

Matematik 4, 100 p

Designmodeller, 100 p

Matematik 5, 100 p

Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Miljö- och energikunskap, 100 p

Fysik 2, 100 p

Nätverksteknik, 100 p

Matematik 4, 100 p

Programmering 2, 100 p

Matematik 5, 100 p

Webbserverprogrammering 1, 100 p

Miljö- och energikunskap, 100 pIndividuellt val
, 200 p

Gymnasiearbete , 100 p

Kursplan från höstterminen 2022

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 50 p
Matematik 1c, 100 p
Matematik 2c, 100 p
Matematik 3c, 100 p
Religion 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemesamma ämnen
Fysik 1a, 150 p
Kemi 1, 100 p
Teknik 1, 150 p

Inriktningsämnen
Bild och form 1a1, 50 p
Cad 1, 50 p
Design 1, 100 p
Konstruktion 1, 100 p

Programfördjupning - Arkitetdesign
Arkitektur - hus, 100 p
Bild- och form 1a2, 50 p
Byggnadsverk, 100 p
Cad 2, 50 p
Cad 3, 50 p
Digitalt skapande 1, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Historia 1a2, 50 p
Hållbart Samhällsbyggande, 100 p

Programfördjupning - Visuell Design
Datorteknik 1a, 100 p
Digitalt skapande 1, 100 p
Digitalt skapande 2, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Grafisk kommunikation, 100 p
Programmering 1, 100 p
Webbutveckling, 100 p

Programfördjupning - Ingenjörsdesign
Datorteknik 1a, 100 p
Digitalt skapande 1, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Fysik 2, 100 p
Matematik 4, 100 p
Matematik 5, 100 p
Programmering 1, 100 p

Individuellt val, 200 p


Gymnasiearbete, 100 p

Kontakt

Bild: porträttfoto Tomas Erazim.


Rektor

Maria Sparre
e-post: maria.sparre@eksjo.se
telefon: 0381 - 365 30
Studie- och yrkesvägledare

Helen Ax
e-post: helen.ax@eksjo.se
telefon: 0381- 423 91Linus Törngren


Programansvarig

Mikael Alfheim
telefon: 0381-363 22
e-post: mikael.alfheim@eksjo.seHjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Teknikprogrammet Eksjö Gymnasium

På Teknikprogrammet på Eksjö gymnasium tränar du din förmåga att delta i utvecklingen av både nya och gamla produkter och tjänster för framtiden. Du studerar hela den process som leder från idé till färdig produkt eller tjänst, och i förlängningen till nöjda kunder och lönsamma företag. Teknik handlar om att göra livet enklare och därför lär du dig också om samspelet mellan människan och tekniken samt teknikens roll i samhället.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjö Gymnasium

Besök:Läroverksgatan 8

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381- 363 30

E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 08.00-16.30

Besök: