Ledig industrimark för byggnation som finns tillgänglig i Eksjö kommun.