AB Eksjö Industribyggnader är ett helägt kommunalt bolag och har två dotterbolag.