Logotyp Eksjö kommun

Ombyggnad Storegårdsområdet

Pågående ombyggnation av utemiljön på Storegårds- och Prästängsskolan har blivit försenad på grund av att det hittats förorenade massor i marken som behövts saneras. Detta gör att cyklar och mopeder under en begränsad tidsperiod ska parkeras på asfaltsplanen mellan busshållplatsen och skolbyggnaden.

Dörren som ligger i direkt anslutning mot hållplatsen kommer användas som tillfällig entré. Det så kallade torget mellan simhallen/matsalen och Prästängsskolan kommer vara tillgänglig för transport mellan byggnaderna. Utanför detta är det byggplatsområde och där får ingen obehörig vistas. Byggplatsområdet är tydligt markerat med stängsel. Saneringsarbetet innebär ingen fara för elever och allmänhet som vistas i området.

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00-11.00