Logotyp Eksjö kommun

Förnyat certifikat kvalitetsledning

Eksjö Kommunfastigheters certifikat i kvalitetsledning har förnyats.

Eksjö Kommunfastigheter är sedan 5 november 2020 cerifierade enligt ISO 9001. Genom certifieringen visar vi att vår organisation uppyller kraven i standarden för kvalitetsledning. Varje år sker en löpande revision och vår första genomfördes i juni. Vid revisionen granskades ledningssystemet och visade sig uppfylla kraven i standarden för kvalitetsledning. I och med det har vårt cerfikat förnyats.

Nästa löpande revision är planerad till juni 2022.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med vårt kvalitetsarbete.

Nyheten publicerad: 15 september 2021

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon: