LYSSNA

Snöröjning i våra områden

När snön kommer blir framkomligheten i våra fastigheter begränsad. Vi hinner inte göra alla områden och gator snöfria samtidigt, så vi snöröjer och halkbekämpar våra fastigheter så snart vi kan enligt en viss turordning.

Snöröjning efter olika förutsättningar

  • Vi snöröjer efter avslutat snöfall om snömängden är 5 cm eller mer. På helgerna snöröjer vi endast de mest nödvändiga vägarna.
  • Under pågående snöfall börjar vi snöröja vid ett snödjup på 10 cm.
  • Efter snöröjningen halkbekämpar vi våra områden så snart vi hinner.
  • Vid parkeringsplatser och garage är det hyresgästen själv som ser till att snöröja framför garagen så att det går att öppna garageporten, samt att snöröja den egna parkeringsplatsen. I mån av tid kommer vi självklart att försöka hjälpa till med detta.

Nyheten publicerad: 8 december 2022

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

 TILLBAKA

Kommunfastigheters snöröjning

Kommunfastigheters snöröjning

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:Österlånggatan 16

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-363 00

E-post: kommunfastigheter@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 08.00-16.30

Besök: