Eksjö kommuns logotyp

Svalare luft när det är varmt ut

Omkring den 20 till den 24 mars beräknar vi att påbörja borra hål till frikyla på Marieberg.

Med hjälp av borrhålen hämtas kyla i marken för att sänka temperaturen i luften som går in i byggnaden via ventilationsaggregaten, så att de boende på Marieberg kan få svalare och bättre komfort i sina lokaler under sommaren när det är varmt.

Installationen kommer att göras på samma sätt som på Almgården, vilken gav goda resultat under förra sommaren. Det kommer borras fyra borrhål utomhus på cirka 200 meter som kommer kopplas till två ventilationsaggregat i källaren. Detta kommer inte vara synligt när installationen är färdig men förhoppningsvis märkas på temperaturen vid varma dagar.

Nyheten publicerad: 14 mars 2023

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon: