Eksjö kommuns logotyp

Förnyat certifikat kvalitetsledning

Eksjö Kommunfastigheter har fått ett förnya certifikat i kvalitetsledning.

Eksjö Kommunfastigheter är sedan 5 november 2020 certifierade enligt ISO 9001.

Genom certifieringen visar vi att vår organisation uppfyller kraven i standarden för kvalitetsledning. Varje år sker en löpande revision och vår senaste genomfördes i augusti. Vid revisionen granskades ledningssystemet och visade sig uppfylla kraven i standarden för kvalitetsledning. I och med det har vårt certifikat förnyats.

Nästa löpande revision är planerad till juni 2024.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med vårt kvalitetsarbete.

Nyheten publicerad: 6 oktober 2023

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, 575 80 Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon: