Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Aktuella projekt

Här presenterar Eksjö Kommunfastigheter sina aktuella projekt.

Det kan vara nyproduktion men även om- och tillbyggnader i vårt fastighetsbestånd. Vi genomför även ständigt mindre underhållsarbeten.

Jordgubbsbackens förskola

Under hösten påbörjas byggnationen av en ny förskola i det nya området i den så kallade Trädgårdsstaden. Förskolan kommer att rymma sex avdelningar och ett tillagningskök.

Projektet är framskjutet förväntas vara klart i mars 2023.

Följ gärna projektet.

Grevhagsskolans idrottshall och klassrum

Ett större projekt för Eksjö Kommunfastigheter är nybyggnad av Grevhagsskolans idrottshall med klassrum. Den nya byggnaden kommer att innehålla en idrottshall med läktare och omklädningsrum samt fem klassrum.

Projektet beräknas att starta upp under hösten 2021 med rivning av det befintliga F-huset på Grevhagsskolan. Under byggnationstiden kan det komma att bli störningar i trafiken kring skolan. Personal, elever och föräldrar uppmanas att cykla eller gå till skolan under hela byggnationstiden.

Sporthallen tillsammans med klassrummen beräknas stå klar för invigning i
mars 2023.

Följ gärna projektet.

Marieberg

Fönsterbyte på Marieberg har påbörjats och beräknas vara klar under hösten 2022.

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00-12.00

Sidan senast uppdaterad:

Aktuella projekt inom Eksjö Kommunfastigheter

Aktuella projekt inom Eksjö Kommunfastigheter

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567