Eksjö kommuns logotyp

Felanmälan

Felanmälan dygnet runt.

Felanmälan i Eksjö Kommunfastigheters lokaler görs via webbformuläret, e-post eller telefon.

När felanmälan görs är det viktigt att beskriva felet, vilken verksamhet det berör och vart i verksamheten.

Det är verksamhetschefer och verksamhetsvaktmästare som är behöriga att göra felanmälan. Har du en annan roll i kommunen kontaktar du dem för registrering av felanmälan.

E-post: felanmalan@eksjo.se
Telefon: 0381-424 40
Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00
För akuta ärenden övrig tid: 0381-363 90

Verksamhetschef/verksamhetsvaktmästare * (obligatorisk)
Verksamhetschef/verksamhetsvaktmästare
Prioritetsordning felanmälningar

  1. Akuta fel som kan leda till vattenskador, inlåsning och säkerhetsrisker åtgärdas direkt.
  2. Nedsatt funktion som kan leda till större fel och som inte är akuta. Planeras och åtgärdas utifrån behov.
  3. Estetiska brister åtgärdas inom en månad.

Vad är akuta fel?

  • Fel som kan orsaka allvarig skada på fastighet eller människa.
  • Risk för vattenskada, brand eller personskada

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon: