Logotyp Eksjö kommun

Felanmälan

Felanmälan dygnet runt.

Felanmälan i Eksjö Kommunfastigheters lokaler görs via webbformuläret, e-post eller telefon.

När felanmälan görs är det viktigt att beskriva felet, vilken verksamhet det berör och vart i verksamheten.

E-post: felanmalan@eksjo.se
Telefon: 0381-424 40, alla vardagar klockan 9.00-12.00.
För akuta ärenden övrig tid: 070-607 55 67
Prioritetsordning felanmälningar

  1. Akuta fel som kan leda till vattenskador, inlåsning och säkerhetsrisker åtgärdas direkt.
  2. Nedsatt funktion som kan leda till större fel och som inte är akuta. Planeras och åtgärdas utifrån behov.
  3. Estetiska brister åtgärdas inom en månad.

Vad är akuta fel?

  • Fel som kan orsaka allvarig skada på fastighet eller människa.
  • Risk för vattenskada, brand eller personskada

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00-12.00