Logotyp Eksjö kommun

Lokalförsörjningsplanen

Eksjö Kommunfastigheter ska genom ett optimalt resursutnyttjande och en effektiv fastighetsförvaltning främja lokalförsörjningen för de kommunala verksamheterna.

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för uppdraget. Syftet med planen är att matcha lokalerna med aktuella behov och därför uppdateras planen med jämna mellanrum.

Eksjö Kommunfastigheter äger i princip endast lokaler där kommunala sektorer bedriver verksamhet. Det är med fokus på dem som lokalförsörjningplanen ger förslag på åtgärder, försäljningar, omflyttningar och lokaloptimeringar. I planen listas även övriga fastigheter som ägs helt eller delvis av Eksjö kommun och dess bolag samt externt förhyrda lokaler.

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00-11.00