Välkommen till Eksjö kommun

Text

LYSSNA

Nya entréavgifter 2020

Från 1 januari tas en entréavgift om 50 kronor ut av besökare.

På grund av Eksjö kommuns ekonomiska läge har Eksjö museum fått i uppdrag att öka sina intäkter med 385 000 kronor år 2020. Det kommer därför att tas ut en entréavgift om 50 kronor vintertid. Sommartid höjs entrén från 80 kronor till 100 kronor. Det finns möjlighet att lösa ett årskort för 250 kronor och det är fortsatt fri entré för barn och unga upp till 18 år.

Se mer information om entréavgifter och rabatter under Öppettider.

Kontakt

Eksjö museum

Besök:

Österlånggatan 31, Eksjö

Post:

Eksjö museum, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 60

E-post:

museum@eksjo.se

Fax:

 TILLBAKA

Nya entréavgifter 2020