Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Brand i molok, Stocksnäs 1-5

Efter en brand i molok (matavfall) hänvisas boende där till Stocksnäsvägen 7-11 för att slänga sitt avfall.

Detta gäller tills den nya moloken är på plats.

 TILLBAKA

Brand i molok, Stocksnäs 1-5.

Brand i molok, Stocksnäs 1-5.