LYSSNA

Många nöjda kunder!

Under februari genomfördes vår undersökning Nöjd kund index (NKI). Resultatet i korthet blev 86 procent nöjda kunder.

Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer med cirka 250 slumpmässigt utvalda hyresgäster från alla våra områden. För att få en djupare insikt har undersökningen baserats till stor del på öppna frågor där man har haft möjlighet att fritt svara på vad man tycker i de respektive frågeområde.

Det sammanlagda NKI-värdet 86 procent nöjda kunder har tagits fram genom ett snitt av alla frågor.

Största delen som svarade var 66 år eller äldre (46 procent). Fördelningen mellan män och kvinnor var jämn, 46 procent kvinnor och 54 procent män.

Hög generell nöjdhet med bostaden

Hälften av svaranden i undersökningen har angivit att de är helt och hållet nöjda med sin bostad och drygt åtta av tio har givit ett positivt betyg. Endast tre procent ger lägsta omdömet. I denna fråga har samtliga tillfrågade angivit ett svar.
Jag är som helhet nöjd med min bostad
Instämmer inte alls: 3 procent
Instämmer delvis inte: 13 procent
Instämmer delvis: 34 procent
Instämmer helt: 50 procent

Flesta nöjda i frågor om trygghet och kundtidningen På tapeten

De områden som har flest positiva svar är påståendena om trygghet och nöjdheten med "På tapeten". I båda dessa har 94 procent sagt att de instämmer helt eller instämmer delvis i respektive påstående.
Jag känner mig trygg när jag vistas i mitt bostadsområde
Instämmer inte alls: 2 procent
Instämmer delvis inte: 4 procent
Instämmer delvis: 18 procent
Instämmer helt: 77 procent

Gällande "På tapeten" uppger 60 procent att de läser tidningen. Det kommit in många bra synpunkter för att kunna utveckla innehållet i tidningen.
Jag är som helhet nöjd med "På tapeten" (kundtidning som ges ut två gånger per år)
Instämmer inte alls: 2 procent
Instämmer delvis inte: 4 procent
Instämmer delvis: 22 procent
Instämmer helt: 72 procent

Mycket goda betyg för informationen Eksjöbostäder ger ut

Våra hyresgäster är väldigt nöjda med informationen som Eksjöbostäder ger ut. Endast en procent svarar att de inte alls är nöjda med informationen som ges ut.
Jag är som helhet nöjd med informationen som Eksjöbostäder ger ut
Instämmer inte alls: 1 procent
Instämmer delvis inte: 7 procent
Instämmer delvis: 22 procent
Instämmer helt: 70 procent

Felanmälan

Undersökningen visar att 15 procent av våra hyresgäster felanmäler via Mina sidor och resterande via e-post eller telefon. De kommentarer som kommit in om tjänsten tar vi med oss för att försöka öka andelen ärenden via Mina sidor.

77 procent är nöjda med informationen innan och under ärendets gång. Här fick vi mycket bra synpunkter på hur vi kan jobba med åtgärder för att öka antalet nöjda hyresgäster.
Jag är som helhet nöjd med informationen innan och under ärendets gång
Instämmer inte alls: 14 procent
Instämmer delvis inte: 9 procent
Instämmer delvis: 25 procent
Instämmer helt: 52 procent

Nyheten publicerad: 5 maj 2021

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag 9.00–12.00
Måndag och onsdag 13.00–15.00
Torsdag 15.00–17.00

 TILLBAKA

Många nöjda kunder!

Sammanfattning av resultatet för Eksjöbostäders kundundersökning.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjöbostäder AB

Besök:Österlånggatan 16

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-363 00

E-post: eksjobostader@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 9.00-12.00
Måndag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

Besök: