LYSSNA

Val 2022

Du ska väl rösta? Valet är medborgarnas viktigaste medel för att påverka de politiska besluten. Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdagen, kommun och region.

Genom valet kan medborgaren påverka vilken politik som ska föras och samtidigt utkräva ansvar för den politik som förts. Genom valet utser medborgaren företrädare i de beslutande församlingarna - såväl i kommuner och regioner som nationellt.

Dina röster är hemliga och ingen får se hur du röstar.

Du väljer själv om om du vill förtidsrösta eller rösta på valdagen. Den 24 augusti öppnar förtidsröstningen i Sverige. På valdagen, 11 september, öppnar vallokalerna klockan 8.00 och stänger 20.00.

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Val till riksdagen
Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Val till kommun- och regionfullmäktige
Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen. Samt folkbokförd i kommunen eller regionen.

Information om valet och vallokaler i Eksjö kommun. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa merom hur valet fungerar på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Nyheten publicerad: 17 augusti 2022

 TILLBAKA

Val 2022 - ska du rösta?

Val 2022 - ska du rösta?

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjöbostäder AB

Besök:Österlånggatan 16

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-363 00

E-post: eksjobostader@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 9.00-12.00
Måndag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

Besök: