Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Många kunder nöjda med bostaden!

Årets kundundersökning visar att många Eksjöbostäders hyresgäster är nöjda med sina bostäder.

Undersökningen genomfördes under maj till augusti 2022 via telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda hyresgäster och drygt 300 personer svarade.
48 procent av de svarande befinner sig i ålderskatergorin över 66 år och mer än hälften (52 prcent) av de svarande är kvinnor.

Resultatet i korthet är att 76 procent av hyresgästerna är nöjda med oss som hyresvärd. Generellt är de flesta nöjda med sina bostäder och känner sig trygga i sina områden. Däremot har resultatet sjunkit jämfört med förra årets undersökning inom andra som områden, exempelvis städning i tvättstugan och skötsel av utemiljö. Detta är något vi inom Eksjöbostäder kommer arbeta med genom olika åtgärder och handlingsplaner.

Vi vill också passa på att tacka alla hyresgäter som deltog i vår kundundersökning under våren.

Årets resultat

Nöjda med hyresvärden: 76 procent är i sin helhet nöjda med Eksjöbostäder.
Instämmer helt: 40 procent
Instämmer delvis: 36 procent
Instämmer delvis inte: 17 procent
Instämmer inte alls: 7 procent

Nöjda med bostaden: 82 procent är i sin helhet nöjda med sin bostad.
Instämmer helt: 50 procent
Instämmer delvis: 32 procent
Instämmer delvis inte: 14 procent
Instämmer inte alls: 4 procent

Bemötande: 85 procent känner sig väl bemötta av sin fastighetsskötare.
Instämmer helt: 62 procent
Instämmer delvis: 23 procent
Instämmer delvis inte: 9 procent
Instämmer inte alls: 6 procent

Städning: 58 procent känner sig nöjda med städningen i tvättstugan.
Instämmer helt: 25 procent
Instämmer delvis: 33 procent
Instämmer delvis inte: 23 procent
Instämmer inte alls: 19 procent

Skötsel: 79 procent känner sig nöjda med skötseln av utemiljön.
Instämmer helt: 44 procent
Instämmer delvis: 35 procent
Instämmer delvis inte: 14 procent
Instämmer inte alls: 7 procent

Trygghet: 89 procent känner sig trygga när de vistas i sitt bostadsområde.
Instämmer helt: 67 procent
Instämmer delvis: 22 procent
Instämmer delvis inte: 7 procent
Instämmer inte alls: 4 procent

Felanmälan: 89 procent anser att det är enkelt att anmäla fel.
Instämmer helt: 68 procent
Instämmer delvis: 21 procent
Instämmer delvis inte: 7 procent
Instämmer inte alls: 4 procent

Felanmälan: 69 procent känner sig välinformerade under ärendets gång. 
Instämmer helt: 44 procent
Instämmer delvis: 25 procent
Instämmer delvis inte: 16 procent
Instämmer inte alls: 14 procent

Felanmälan: 75 procent är nöjda med hanteringen av ärendet.
Instämmer helt: 54 procent
Instämmer delvis: 21 procent
Instämmer delvis inte: 15 procent
Instämmer inte alls: 10 procent

Kontakt: 75 procent anser att det är lätt att komma i kontakt med Eksjöbostäder.
Instämmer helt: 47 procent
Instämmer delvis: 28 procent
Instämmer delvis inte: 17 procent
Instämmer inte alls: 9 procent

Kommunikation: 81 procent är nöjda med hur Eksjöbostäder kommunicerar med hyresgästerna.
Instämmer helt: 49 procent
Instämmer delvis: 32 procent
Instämmer delvis inte: 12 procent
Instämmer inte alls: 7 procent

Nyheten publicerad: 5 oktober 2022

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

 TILLBAKA

Många kunder nöjda med sin bostad hos Eksjöbostäder!

Presentation av resultatet för Eksjöbostäders kundundersökning.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567