Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

2022 - Positivt år för oss trots turbulenta tider

2022 var minst sagt ett turbulent år för världsekonomin. Ett europeiskt land drogs in i krig och utöver det mänskliga lidandet har den globala ekonomin påverkats kraftigt - så även vi.

Vi hade precis tagit oss ur en pandemi och befinner oss nu i en lågkonjunktur där hög inflation drivit upp priserna. Framförallt är det kostnader för byggnation som sticker ut - vilket så klart påverkar oss som bostadsbolag.

Enligt vår kundundersökning har vi många som är nöjda med sin bostad. Våra medarbetare får också ett högt betyg gällande skötseln av våra områden. Detta tror jag har bidragit till att vi har haft en låg vakansgrad under året och att vi faktiskt erbjuder bra bostäder till alla. Våra hyresgäster har också, i och med den nya trepartsöverenskommelsen, inför hyresförhandlingarna blivit skyddade mot en allt för hög hyresökning.

Ett år av händelser och siffror finns summerat i årsredovisningen för 2022. Pdf, 9 MB.

Nyheten publicerad: 5 april 2023

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

 TILLBAKA

Presentation av Eksjösbostäders årsredovisning 2022

Presentation av Eksjösbostäders årsredovisning 2022

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567