Eksjö kommuns logotyp

Snöröjning i våra områden

När snön kommer kan framkomligen i våra områden vara begränsad. Vi hinner inte göra alla områden och gator snöfria samtidigt, så vi snöröjer och halkbekämpar så snart vi kan enligt en viss turordning.

Snöröjning efter olika förutsättningar

  • Vi snöröjer efter avslutat snöfall om snömängden är 5 cm eller mer. På helgera snöröjer vi endast de mest nödvändiga vägarna.
  • Under pågående snöfall börjar vi snöröja vid ett snödjup på 10 cm.
  • Efter snöröjningen halkbekämpar vi våra områden så snart vi hinner.
  • Vid parkeringsplatser och garage är det hyresgästen själc sm ser till att snöröja framför garagen så att det går att öppna garageporten, samt att snöröja den egna parkeringsplatsen. I mån av tid kommer vi självklart att försöka hjälpa till med detta.

Nyheten publicerad: 29 november 2023

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00