Eksjö kommuns logotyp

Fixartjänster

Som hyresgäst har du möjlighet att köpa hjälp med vissa tjänster som inte ingår i hyran. Rensa avlopp och byta lampor kan vara sådana exempel.

Tjänsterna är gratis för de hyresgäster där det är uppenbart att personen har särskilt ömmande skäl, till exempel rörelsebegränsning och balansbegränsning samt saknar anhörighjälp.

Tjänsterna beställs via Mina sidor, e-post eller telefon.
Mina sidor Länk till annan webbplats.
E-post: felanmalan@eksjo.se
Telefon: 0381-424 40, alla vardagar klockan 9.00-12.00

Prisuppgifterna är inklusive material och arbetskostnad.

Prislista - fixartjänster

Pris per tillfälle, klockan 07.00-16.00 (om inget annat anges)

 • Byte av lysrör: 490 kronor
 • Byte av fläktlampa 2 stift 9-11 W: 410 kronor
 • Ugnslampa/kylskåpslampa: 365 kronor
  I mån av tid erbjuds hjälp med montering av krokar, tavlor, persienner på löpande räkning: 560 kronor per timme.
  *Utanför normal arbetstid tillkommer beredskapsersättning.

Rensning vattenlås

 • Mellan handfat och golvanslutning inkl vattenlås:* 625 kronor
 • Mellan diskho/slask och golvanslutning inkl vattenlås:* 625 kronor
 • Vattenlås i golvbrunn:* 500 kronor
  *Utanför normal arbetstid tillkommer beredskapsersättning.

Kostnader för fel orsakade av hyresgäst

(Ersättningsanspråk)
Pris per tillfälle, klockan 07.00-16.00 (om inget annat anges)

Utelåsning och nycklar

 • Upplåsning vid utelåsning:* 457 kronor
 • Extra nyckel: 365 kronor
 • Cylinderbyte på grund av tappad nyckel:* 2390-4680 kronor
  (Kostnad beroende på om det är enkel- eller dubbelcylinder. Ytterligare kostnad kan tillkomma om det är fler cylindrar.)
 • Omflexning - 3 styck nya nycklar: 1050 kronor
 • Postfacksnycklar inklusive cylinder: 1010 kronor
 • Bokningscylinder: 450 kronor
 • Tagg: 150 kronor
  *Utanför normal arbetstid tillkommer beredskapsersättning.

Rensning vattenlås/avlopp

 • Rensning avlopp på grund av att produkter som inte ska spolas ner, sker på löpande räkning förutsatt att det kan härledas till din lägenhet.*
  * Utan för normal arbetstid tillkommer beredskapsersättning.

Utkallad beredskap

Beredskap är arbete som utförs av vår beredskapsgrupp utanför ordinarie arbetstid.
Pris per tillfälle

 • Utkallad beredskap på grund av störning: 2000 kronor
 • Utkallad beredskap vid fel som åligger hyresgästen att göra, inte akuta** eller visar sig bero på hyresgästen: 1000 kronor

**Akuta fel: Fel som kan orsaka allvarlig skada på fastigheter eller människa. Risk för vattenskada, brand eller personskada.

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00