Jag ska flytta in, jag är hyresgäst, jag ska flytta ut, det här fixar du