Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Egenproducerad el hos Eksjöbostäder

Genom solceller producerar vi viss el själva. I diagrammet ser du utvecklingen för egenproducerad el hos Eksjöbostäder från år 2021. Vi har ökat vår produktion av el med 75 procent från 2021.

I dag har vi solceller i områdena:

  • Skogshyddan
  • Lunden
  • Stocksnäs
  • Ciselören

Fler anläggningar är planerade inför 2023.

Egenproducerad solel

Diagram som förklarar den egenproducerade solelen under 2021 och 2022.

Förklaring diagram över egenproducerad solel.

Förändring av egen elproduktion

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

Sidan senast uppdaterad:

Egenproducerad el hos Eksjöbostäder

Egenproducerad el hos Eksjöbostäder

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567