Förklaring diagram producerad el

Egenproducerad el januari 2021 14,5 kilowattimmar, januari 2022 140,3 kilowattimmar och januari 2023 200 kilowattimmar
Egenproducerad el februari 2021 187,1 kilowattimmar och januari 2022 300,2 kilowattimmar
Egenproducerad el mars 2021 627,7 kilowattimmar och mars 2022 1158,7 kilowattimmar
Egenproducerad el april 2021 1121,3 kilowattimmar och april 2022 3528,9 kilowattimmar
Egenproducerad el maj 2021 1037,2 kilowattimmar och maj 2022 4935,4 kilowattimmar
Egenproducerad el juni 2021 1340,1 kilowattimmar och juni 2022 5132,4 kilowattimmar
Egenproducerad el juli 2021 1163,8 kilowattimmar och juli 2022 6517,8 kilowattimmar
Egenproducerad el augusti 2021 1470,7 kilowattimmar och augusti 2022 4269,7 kilowattimmar
Egenproducerad el september 2021 1100,0 kilowattimmar och september 2022 3341,3 kilowattimmar
Egenproducerad el oktober 2021 530,6 kilowattimmar och oktober 2022 1312,3 kilowattimmar
Egenproducerad el november 2021 146,0 kilowattimmar och november 2022 308,5 kilowattimmar
Egenproducerad el december 2021 22,3 kilowattimmar och december 2022 61,7

Sidan senast uppdaterad:

Förklaring till diagram för egenproducerad el

Förklaring till diagram för egenproducerad el

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjöbostäder AB

Besök:Österlånggatan 16

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-363 00

E-post: eksjobostader@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 9.00-12.00
Måndag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

Besök: