Logotyp Eksjö kommun

Fördelning av karriärtjänster i Eksjö kommun

Alla skolor har minst en förstelärare.

 • Furulundsskolan F–9 tre förstelärare fördelat F–3, 4–6 och 7–9 samt en förstelärare i fritidshemmet, som på sikt ska arbeta kommunövergripande.
 • Grevhagsskolan F–6 tre förstelärare
 • Grundsärskolan en förstelärare
 • Hultskolan F–6 en förstelärare
 • Hunsnässkolan, särskild undervisningsgrupp en förstelärare
 • Höredaskolan F–6 två förstelärare
 • Ingatorpsskolan F–6 två förstelärare
 • Linnéskolan F–6 tre förstelärare
 • Norrtullskolan F–6 tre förstelärare
 • Prästängsskolan 7–9 fem förstelärare
 • Gymnasieskolan fyra förstelärare och en lektor

Mariannelunds bibliotek

Besök:

Verdandigatan 5, Mariannelund

Post:

Verdandigatan 5, 598 97 Mariannelund

Telefon:

0496-109 69

E-post:

mariannelundsbibliotek@eksjo.se

Fax: