Svenska för invandrare (SFI), Samhällsorientering (SFI), Särskild utbildning för vuxan (SÄRVUX), Yrkesutbildningar via Vux i12