Logotyp Eksjö kommun

Svenska för invandrare, SFI

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Med anledning av Coronaviruset/Covid -19 så bedrivs även under hösten en del av utbildningen på distans.

Elever som läser SFI på Vux i12 erbjuds ett antal pass i mindre grupp varje vecka med en lärare på plats, övriga studier kommer under hösten bedrivas på distans via en extern utbildningsanordnare, NTI.