LYSSNA

Vuxenutbildning bedrivs i huvudsak på distans tillsvidare– vad betyder det?

Restriktionerna betyder att verksamheten vid Vux i12 till största delen kommer bedrivas på distans tills vidare.

För dig som elev innebär detta att du i första hand ska ha kontakt med dina lärare och/eller handledare via distanshjälpmedel så som e-post, telefon eller videosamtal, exempelvis Skype.

Kan man arbeta/studera hemma så ska man göra det !

Alla schemalagda lektioner ställs in för kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Du är välkommen till studiehallen om du behöver hjälp med något problem, men vi ber dig att så långt det är möjligt sitta hemma med dina studier.

Behöver du enskild handledning ? - Kontakta din handledare och boka enskild tid på plats eller via Skype/Zoom/Teams osv

Kom absolut inte till skolan om du har några förkylningssymptom!

Elever på Sfi: Merparten av eleverna är i grunden antagna till en distanskurs, men har dessutom undervisning och färdighetsträning i små grupper ett par tillfällen varje vecka. Lärarna/handledarna på Vux i12 hjälper till med såväl tekniska som pedagogiska frågor kopplat till materialet i lärportalen. 

Elever på grundläggande nivå: Nya elever erbjuds uppstartsmöten individuellt eller i mindre grupper. I vissa kurser erbjuds, förutom distanskursen och den allmänna handledningen, även fördjupad färdighetsträning i form av orienteringskurser.

Elever på särskild utbildning för vuxna: din lärare kontaktar dig om hur dina studier skall se ut till hösten.

Elever på gymnasial nivå: Nya elever får inloggningsuppgifter till NTIs lärplattform och kommer dessutom bjudas in till ett uppstartsmöte enskilt eller i mindre grupp. Vid behov av handlednming - kontakta någon av lärarna från studiehallen  

Studiehallarna är öppna, men vi har begränsat antalet elever som får sitta där

Samlad information om coronaviruset

Information om Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19

Kontakt

Vux i12

Besök:

Kaserngatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

Fax:

 TILLBAKA

All vuxenutbildning ska från och med den 18 mars bedrivas på distans - vad betyder det?

På regeringens rekommendation beslutade Krisledningsnämnden i Eksjö att all vuxenutbildning ska bedrivas på distans fr.o.m. 200318 tills vidare

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Vux i12

Besök:Kaserngatan 16, Eksjö

Post:Vux i12, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-363 99

E-post: vux@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 08.00-16.30

Besök:

Måndag-fredag 08.00-16.30