Eksjö kommuns logotyp

Lediga tomter

Vill du bygga hus? Lediga tomter för småhusbebyggelse finns i Bellö, Bruzaholm, Eksjö, Hjältevad, Hult, Ingatorp, Mariannelund och Värne.

I Eksjö kommun finns för närvarande ingen tomtkö, tomterna säljs efterhand.

Priserna varierar mellan olika områden i kommunen. I exempelvis Eksjö tätort i Kvarnarp kostar en avstyckad tomt cirka 250 000 kronor (år 2023) för 1 000 kvadratmeter. Utöver tomtkostnad tillkommer kostnader för anslutningsavgifter som till exempel el, bredband, vatten och avlopp. Uppgifter om aktuella kostnader för detta lämnas av Eksjö Energi Länk till annan webbplats. (angående avgift för bygglov, kontakta samhällsbyggnadssektorn).

Kartor med lediga tomter

Länkarna nedan går till en karta där du kan se vilka tomter som är lediga i respektive ort i kommunen. Du kan även se tomtens storlek, pris och vem som säljer tomten. Grönmarkerade tomter är lediga och orange markering visar reserverade tomter.

Lediga tomter i Eksjö Länk till annan webbplats.

Lediga tomter i Bellö Länk till annan webbplats.

Lediga tomter i Bruzaholm Länk till annan webbplats.

Lediga tomter i Hjältevad Länk till annan webbplats.

Lediga tomter i Hult Länk till annan webbplats.

Lediga tomter i Värne Länk till annan webbplats.

Lediga tomter i Ingatorp Länk till annan webbplats.

Lediga tomter i Mariannelund Länk till annan webbplats.

Nya bostadsområden

Nya bostadsområden

Ledig industrimark och kommunens arrenden

Ledig industrimark i kommunen och kommunens arrenden 

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se