Välkommen till Eksjö kommun

Illustration över nya bostäder i Äppellunden på Nannylundsområdet. Beräknas vara klart 2024.

Illustration över nya bostäder i Äppellunden på Nannylundsområdet som beräknas vara klart 2024.

LYSSNA

Nya bostadsområden

Eksjö kommun fortsätter att växa. Här kan du läsa om nya bostads­områden som är påbörjade och planeras i Eksjö. Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter.

Nya bostadsområden i Eksjö stad och dess närområde

Kvarnarp – Ängsviolen

Planområdet ligger i Kvarnarp vid Roluffs väg i Eksjö tätort. Exploateras av Eksjö kommun, Hjältevads hus AB och Vallsjöhus.

Kvarnarp – Trädgårdsstaden

En ny stadsdel växer fram i södra Eksjö i anslutning till Kvarnarpasjön. En ny förskola har byggts och flera bostäder är under uppförande. I den nya stadsdelen väntas blandad bebyggelse i form av bland annat villor, flerbostadshus och radhus. Exploateras av Eksjö kommun, Hjältevadshus AB, Vallsjöhus AB och Eksjöhus AB.

Sjöhagen

Området ligger nordost om Itolv-området i Eksjö tätort och exploateras av Itolv AB.

Nannylund – Äppellunden

Eksjös nya stadsdel är under utveckling. Området ligger i Nannylund i västra Eksjö. Den första etappen består av enplans- och flervåningshyreshus, som byggs av Eksjöhus. Förväntad färdigställande och inflyttning planeras till sommaren 2024.

Linneberg

Området ligger cirka 5 kilometer söder om Eksjö stad och öster om Långanäsasjön utmed vägen mot Långanäsaskolan. Privat exploatering.

Lediga tomter i kommunen

Ska du bygga hus? Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter.

Lediga tomter i Eksjö kommun

Markanvisning

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. Markanvisningarna vänder sig till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

Just nu finns inga aktuella markanvisningar.

Eksjö kommun genomför även byggprojekt i stadsmiljön. Mer information om stadsmiljöprojekten

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Nya bostadsområden i Eksjö kommun

Eksjö kommun fortsätter att växa. Här kan du läsa om nya bostadsområden som är påbörjade och planeras i Eksjö. Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.