LYSSNA

Anmälan om oro för barn och unga

Misstänker du att ett barn far illa? Då bör du göra en anmälan om oro till kommunen. Du kan vara anonym. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan längre ner på sidan.

Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att anmäla detta. För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro för barnets situation. Om du är osäker kan du först anonymt be om råd utan att berätta vilket barn det gäller.

Du kan vara anonym när du anmäler, men det kan vara värdefullt för utredningen om du uppger dina kontaktuppgifter. Till exempel om ytterligare uppgifter behövs. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn, telefon­nummer eller skicka anmälan med e-post.

Om du arbetar i en verksamhet med barn och ungdomar är du skyldig att anmäla om du misstänker eller får kännedom om att ett barn kan behöva skydd och stöd. Exempel på verksamheter där personal är skyldiga att anmäla:

  • hälso- och sjukvården
  • tandvården
  • förskolan
  • skolan
  • socialtjänsten
  • Kriminalvården
  • andra myndigheter

Vid en anmälan är det socialsekreterare vid kommunens biståndsenhet som arbetar med att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver. Målet med utredningen är att i samverkan med barnet och föräldrarna komma överens om vad som är bäst för barnet. All personal vid biståndsenheten arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som kommer fram under en eventuell utredning.

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, Biståndsenheten, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-366 50


Du kontaktar biståndsenheten via kommunens kontaktcenter, se kontaktuppgifterna ovan.

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30.
Gäller ärendet anmälan om oro för barn och unga finns telefonen även öppen följande tider:
Måndagar, klockan 13–16
Tisdagar, klockan 9–12
Onsdagar, klockan 13–16
Torsdagar, klockan 9–12
Fredagar, klockan 9–12

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du social­jouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Sidan senast uppdaterad:

Anmälan om oro för barn och unga i Eksjö kommun

Misstänker du att ett barn far illa? Då bör du göra en anmälan om oro till kommunen. Du kan vara anonym.

Information om telefontider och vad du ska göra vid akuta situationer finns på sidan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.