Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Anmälan om oro för barn och unga

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du social­jouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att anmäla detta. För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro för barnets situation. Om du är osäker kan du först anonymt be om råd utan att berätta vilket barn det gäller.

Om du arbetar i en verksamhet med barn och ungdomar är du skyldig att anmäla om du misstänker eller får kännedom om att ett barn kan behöva skydd och stöd.

Här kan du anmäla din oro vid misstanke eller kännedom om att barn eller unga far illa via vår e-tjänst:

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du social­jouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vad händer med din anmälan?

När en anmälan kommit in till socialtjänsten görs en bedömning om hur vi ska gå vidare med uppgifterna. Om det kommit fram att barnet eller dess vårdnads­havare är i behov av hjälp inleds en utredning. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Socialtjänsten strävar alltid efter att nå en överens­kommelse med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

Om du fortfrande är orolig efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Rådgivning om du är osäker

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta och rådgöra med socialtjänsten. Du kan vara anonym, och du behöver inte berätta vem barnet är.

För dig som vill vara anonym

Som privatperson har du rätt att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan koppla informationen till dig så som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Alla uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till berörda parter.

För dig som arbetar med barn/anmälningsskyldiga

Om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn i ditt yrke har du en skyldighet att anmäla om du misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Det räcker med att du misstänker att barnet far illa, för att du ska anmäla.

Exempel på verksamheter där personal är skyldiga att anmäla:

  • Hälso- och sjukvården och tandvården
  • Förskolan och skolan
  • Socialtjänsten
  • Kriminalvården
  • Polisen
  • Andra myndigheter

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, Biståndsenheten, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-366 50

Du kontaktar Biståndsenheten via kommunens Kontaktcenter, se kontaktuppgifterna ovan.

Gäller ärendet anmälan om oro för barn och unga har Biståndsenhetens mottagningsgrupp telefontid följande tider:

Måndag – torsdag: 09.00-15.00
Fredag: 09.00-12.00

Lunchstängt alla dagar: 12:00-13:00

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du social­jouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Sidan senast uppdaterad:

Anmälan om oro för barn och unga i Eksjö kommun

Misstänker du att ett barn far illa? Då bör du göra en anmälan om oro till socialtjänstens Biståndsenhet. Du kan vara anonym. Anmälan kan göras via vår e-tjänst eller genom att ringa eller skriva till Biståndsenheten.

Information om telefontider och vad du ska göra vid akuta situationer finns på sidan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.