Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kommunalt vatten och avlopp

Det kommunala bolaget Eksjö Energi AB har hand om den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom kommunen.

Eksjö Energi AB sköter de kommunala vattenverken på uppdrag av Eksjö kommun. Regelbundna provtagningar görs på samtliga vattenverk för att kontrollera vattenkvalitén.

VA-plan finns under policyer och riktlinjer

På Eksjö Energi AB:s webbplats finns bland annat information om:

 • driftstatus
 • avgifter
 • servisanmälan
 • miljö – minska utsläppen av miljögifter
 • analyser av dricksvattnet
 • källaröversvämningar
 • förhindra förfrysning
 • vattenmätare
 • projekt
 • fettavskiljare
 • råttor i ledningsnät

Kontakt

Eksjö Energi AB

Besök:

Telegatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Energi AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-19 20 00

E-post:

info@eksjoenergi.se

Sidan senast uppdaterad:

Kommunalt vatten och avlopp i Eksjö kommun

VA-avdelningen vid det kommunala bolaget Eksjö Energi AB har hand om den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom kommunen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.