Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Trafik och gator

På denna sida kan du läsa om vilka regler och tillstånd som behövs vid tillfälliga trafikavstängningar, dispenser, nyttoparkering för företag och om trafik­anordnings­plan vid vägarbeten.

Trafikavstängning och dispenser

Utöver generella trafikregler som gäller i hela landet finns lokala trafikföreskrifter. De kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Det går att få dispens från de lokala trafikföreskrifter för:

  • tillfällig avstängning av allmän gata, parkering, trottoar eller liknande
  • parkering vid flyttning
  • tunga, breda eller långa transporter inom kommunen.

Det är kommunen som ska ge sitt medgivande till dispensen, kontakta trafikenheten.

Eksjö Energi ansvarar för att material för avstängningen placeras ut enligt de tillfälliga lokala trafikföreskrifterna.

Trafikavstängning i samband med evenemang 

När det gäller trafikavstängning i samband med ett evenemang gör man en ansökan om tillstånd hos polisen (enligt ordningslagen).

Ansökan om trafikavstängning ska lämnas in senast tre veckor i förväg. Ansökningsblanketten finns på polisens webbplats:

Ansökan om tillstånd, ordningslagen, polisen Länk till annan webbplats.

Skiss eller kartbild över avstängningsområdet ska bifogas ansökan.

Nyttoparkering för företagare

Trafikanordningsplan vid vägarbeten

Gatuarbeten och andra arbeten på gata eller gång-/cykelbana eller liknande ska ordnas så att det är säkert för dem som arbetar på platsen och för den som passerar. Därför är det viktigt att anordningar och vägmärken som används är rätt placerade. En riskbedömning och en trafikanordningsplan ska göras.

Trafikanordningsplanen ska lämnas till väghållningsmyndigheten. På kommunala gator är det kommunen som är ansvarig myndighet och som ska ha planen.

Kommunen har ansvaret för att lagar och förordningar följs vid gatu- och vägarbeten, där kommunen är väghållare. Kommunen är ansvarig även om en utomstående entreprenör utför arbetet.

För att utföra arbete på kommunal gata eller väg krävs att den som ska utföra arbetet lämnar in ett förslag till trafikanordningsplan som kommunen sedan ska godkänna.

En generell trafikanordningsplan kan sökas för ett år för arbetsinsatser som beräknas pågå under max två till tre dagar per tillfälle.

Trafikanordningsplan vid vägarbete, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhet, gator och vägar

Kontakt

Trafikenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Trafik och gator i Eksjö kommun

På denna sida kan du läsa om vilka regler och tillstånd som behövs vid tillfälliga trafikavstängningar, dispenser, nyttoparkering för företag och om trafikanordningsplan vid vägarbeten.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.