LYSSNA

Synpunkter och kvalitetsarbete

Alla verksamheter inom sociala sektorn arbetar kontinuerligt på olika sätt med att höja kvaliteten i verksamheten. Syftet med att arbeta med kvalitetsfrågor är att förbättra för dem som kommunen är till för.

Sociala sektorns har ett gemensamt kvalitetsledningssystem. I detta tydliggörs verksamhetens mål, arbetssätt och ansvarsfördelning. Med hjälp av kvalitetsledningssystemet kan alla som söker omsorg och stöd från kommunen erbjudas likvärdig service av hög kvalité.

Kvalitetsarbetet består bland annat av brukarundersökningar, undersökningar i jämförelse med andra kommuner och oss själva.

Har du synpunkter, klagomål eller enkla förbättringsförslag på ordinarie verksamhet, som du snabbt kan få återkoppling på, kan du skicka in det via e-tjänsten synpunkter.länk till annan webbplats Du kan också ta direkt kontakt med berörd verksamhet. Du kan även lämna in ett medborgarförslag som är ett förslag på något nytt utöver ordinarie verksamhet.

Esther – personcentrerad vård i hela vårdkedjan

Esther nätverklänk till annan webbplats är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och specialistvården. Tillsammans arbetar organisationerna för att göra Esthers dag så bra som möjligt. I nätverket finns patienter, brukare samt Esthercoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet.

För att få till personcentrerad vård används en enkel återkommande fråga: ”Vad är bäst för Esther?”

"Esther" är en symbolisk patient med komplexa vårdbehov som kräver samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Det är självklart att brukaren, patienten är aktiva deltagare i nätverket.

Nationella jämförelser i kvalitet

Gemensamt för de nationella satsningar som görs inom kvalitetsområdet är att resultatet från arbetet ska leda till kvalitetsförbättringar i verksamheten. De ska även skapa en kultur där jämförelser mellan kommuner och kommundelar utgör bestående delar i kommunernas arbete med ständiga förbättringar. Här redovisas resultat från Socialstyrelsens undersökningar, Äldreguiden och Kommunernas Kvalitet i Korthet.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför undersökningar om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Undersökningar genomförs på nationell nivå och alla Sveriges kommuner är välkomna att delta. Här finns resultatet om hur de äldre upplever äldreomsorgen i Eksjö kommun.

Äldreguiden

Äldreguidenlänk till annan webbplats bygger på uppgifter från kommunerna som Socialstyrelsen samlar in. Den innehåller information om kvaliteten på 2100 äldreboenden och visar omdömen från 1–5 på kvalitetsområden som delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen. Äldreguiden är ett hjälpmedel för äldre och anhöriga som vill jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre.

Kommunernas Kvalitet i Korthet

Eksjö kommun är med i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s, nationella projekt Kommunens kvalitet i korthet, KKiKlänk till annan webbplats. KKiK svarar på frågor kring följande områden:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Delaktighet och kommunens information
  • Kommunens kostnadseffektivitet
  • Kommunen som samhällsbyggare

Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Det ligger till grund för sociala sektorns fortsatta kvalitetsarbete.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 2 december 2019

Synpunkter och kvalitetsarbete i Eksjö kommun

Alla verksamheter inom sociala sektorn arbetar kontinuerligt på olika sätt med att höja kvaliteten i verksamheten. Syftet med att arbeta med kvalitetsfrågor är att förbättra för dem som kommunen är till för.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.