Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Använda kommunens mark

För att få använda mark som kommunen äger (offentlig plats) till försäljning, evenemang, reklamskyltar, reklamvaror och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen.

Lokala regler och vägledning

I PDF-filen nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för användande av allmän/offentlig plats och:

 • fristående skyltar
 • varuexponering
 • marshaller
 • tillgänglighet
 • snöskottning
 • högtalarutrustning
 • utsmyckning med mera i Eksjö kommun.

Affischering

Lokala föreskrifter om affischering

I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Eksjö kommun finns dessa regler om affischering:

Tillstånd av polisen krävs för

 • att sätta upp affischer, annonser eller liknande anslag på husväggar staket, stolpar eller liknande som är vända mot offentlig plats

Tillstånd behövs inte för

 • att sätta upp tillfälliga anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.
 • näringsidkare att sätta upp tillfälliga annonser och annan information som handlar om näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
 • Tillstånd behövs inte heller för tillfällig affischering eller uppsättning av anslag inom av kommunen särskilt anvisade platser. Sådana affischer och anslag får ha en största höjd om 1,0 meter och bredd om 2,0 meter och utformas enligt kommunens anvisningar.

Affischeringsplatser i kommunen

Vid affischering på avsedda affischeringsplatser, se nedan, behöver man inte söka tillstånd hos polisen. I dessa fall räcker det att kontrollera med Eksjö kommun så att platserna inte redan är upptagna. Efter avslutat arrangemang ska affischering snarast tas bort, annars kommer kommunen att utföra detta på arrangörens bekostnad.

Eksjö tätort

I Eksjö tätort finns dessa platser som man kan sätta upp affischer på.

 1. Järnvägsparken, 2 platser
 2. Norrtull
 3. Parkeringsplats Gamla stan
 4. Parkeringsplats Storegårdsområdet
 5. Parkeringsplats Tullgatan
 6. Parkeringsplats Bryggeritomten (befintlig anslagstavla)
 7. Stockholmsvägen
 8. Ydrevägen
 9. Vetlandavägen
 10. Breviksvägen
 11. Väg 40 (Broarpsvägen invid bullerplank)

Motsvarande siffra i punktlistan finns på nedanstående kartor:

Mariannelund

 • Befintliga affischeringstavlor
 • Vid en punkt cirka 10 meter in på Majsgatan, söder om väg 40.

Affischpelare

Det finns en affischpelare på Södra Storgatans östra gångbana, mellan Jungfrugatan och Köpmangatan i Eksjö. Denna får endast användas till affischering av evenemang i Eksjö kommun. Affischpelaren ska inte användas till annan typ av reklam om varor eller verksamheter. Inget tillstånd krävs för att affischera på pelaren.

Tänk på att det är många som vill synas, och därför är det viktigt att nedanstående regler följs och respekteras:

 • Max två affischer per evenemang om det finns plats, annars en.
 • Varje affisch får vara högst 50x70 cm
 • Använd bara tejp. Det förenklar arbetet med att rengöra pelaren.
 • Täck inte information om andras evenemang, om dessa inte har genomförts.
 • Ta bort dina affischer efter att evenemanget har ägt rum!

För att undvika ett skräpigt intryck kommer denna pelare att rensas från inaktuell information varannan vecka.

En affischpelare på Södra Storgatan i Eksjö.

Skyltar

Gator och torg är offentliga platser och tillhör alla som bor och vistas i Eksjö kommun. Skyltar, affischer och varuexponering är en del av gaturummet och ska utformas för att passa in på bästa sätt. Det innebär att fristående skyltar, varuexponering, affischer och dekorationsföremål inte får hindra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, riskera trafiksäkerheten, utgöra fara eller göra stadsmiljön mindre attraktiv.

Fristående skyltar, trottoarpratare, varuexponering och utsmyckning

Huvudregel - Alla typer av föremål som tar plats på offentliga gaturum kräver polistillstånd, till och med dekorationsföremål som ställs ute för att attrahera kunder, till exempel klädställningar, planteringskärl, bord, stolar och kärror. Detta behövs av två anledningar; dels för att upprätthålla viss ordning på gator och trottoarer, dels för att man utnyttjar offentlig mark för egen näringsverksamhet. Med fristående skyltar menas här trottoarpratare, beachflaggor med stabil konstruktion och liknande reklammaterial.

Undantag - Tillstånd krävs dock inte för uppställning av fristående skyltar, kampanjvaror och utsmyckning på Södra och Norra Storgatan i Eksjö i direkt anslutning till näringsidkarens lokal enligt förteckning på följande sida.

Tänk på att:

 • Minst 1,80 meter fri passage ska finnas kvar på trottoaren så att en barnvagn och en person som använder rollator eller rullstol kan mötas.
 • Trottoarpratare, och liknande skyltar, endast får placeras i direkt anslutning till skyltande verksamhet.
 • Reklamskyltar ska ha en högsta höjd om 70 cm och bredd om 50 cm, samt ha sådan utformning att det medför minsta möjliga hinder för gående.
 • Trottoarpratare ska ha en rund sockel (enligt bilden) och får inte ha en större affischyta än 50x70 cm.
 • På skylt eller skylttext ska det framgå vem som ansvarar för skylten.
 • Hänvisningsskyltar, det vill säga skyltar som visar riktning och avstånd till verksamheten, kräver tillstånd.

Föreskrifter om markiser, flaggor, skyltar, marschaller och grenverk se Allmänna lokala ordningsföreskrifter, paragraf 9, stycke 3-5

Trottoarpratare

Använda offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd från polisen för att till exempel sätta upp en uteservering eller en byggnadsställning på offentlig plats. Ansökan skickas till polisen som sedan hämtar in yttrande från kommunen innan tillstånd kan lämnas.

Exempel på offentlig plats som kräver tillstånd

 • uteservering
 • försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen)
 • placering av container eller byggsäck (kan även gälla privat mark)
 • placering av byggnadsställning
 • placering av skylt, bord eller scen
 • störande buller
 • insamling av pengar

Mer information och ansökan

Ansökan ska lämnas till polisen senast fyra veckor i förväg. Ritning eller karta över platsen skickas med ansökan.

Mer information om tillstånd för att använda offentlig plats, kostnad samt ansökningsblankett finns på polisens webbplats.

Tillstånd för att använda offentlig plats, polisen Länk till annan webbplats.

Tänk på att andra tillstånd kan behövas om du till exempel ska servera mat eller alkoholdrycker. Ta även reda på om några andra större arrangemang eller årligen återkommande aktiviteter är planerade på den plats du vill låna. I dessa fall kontaktar du Eksjö kommun innan du gör din ansökan hos polisen.

Allmän sammankomst

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd av polisen för att samla människor till ett arrangemang som inte är privat.

Exempel på vad som kräver tillstånd

 • manifestation
 • opinionsyttring
 • sammankomster för religionsutövning
 • konsert
 • spela instrument
 • demonstration

Mer information och ansökan

Mer information om allmän sammankomst samt ansökningsblankett finns på polisens webbplats.

Tillstånd för allmän sammankomst, polisen Länk till annan webbplats.

Offentlig tillställning

Enligt ordningslagen krävs det oftast tillstånd för att få anordna en tillställning som är offentlig. Det kan till exempel gälla en mässa eller ett tivoli.

Exempel på vad som kräver tillstånd

 • danstillställning
 • marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis)
 • motortävlingar
 • mässor
 • tivoli och karneval
 • valborgsmässofirande

Mer information och ansökan

Mer information om offentlig tillställning samt ansökningsblankett finns på polisens webbplats.

Tillstånd för offentlig tillställning, polisen Länk till annan webbplats.

Torghandel

Stora torget, Eksjö

På Stora torget i Eksjö är det torghandel regelbundet varje vecka. Onsdagar är den stora torgdagen. Det finns även möjlighet till torghandel på fredagar och lördagar.

Försäljningstider
Onsdag och fredag: klockan 8.00–18.00
Lördag och dag före helgdag: klockan 8.00–14.00

Torghandel med färska bär, svamp, färska frukt och blommor får ske under tiden maj–september på vardagar samt dag före sön- och helgdag.

Kontakt
Från den 1 januari 2023 är Ann-Maria Gustavsson torgvärd på onsdagar,
telefon 070-494 38 46

Boka plats
Från den 1 januari 2023 gäller följande: Du som inte har fast plats på Stora torget ska anmäla/boka din plats för varje tillfälle. Detta gäller även övriga torgdagar, fredagar och lördagar. Du bokar plats genom att ringa till torgvärden.

Swish
Från den 1 januari 2023 kan du bara betala din saluplats via swish:
123 649 37 12. Det kommer att finnas QR-koder uppsatta på elskåpen vid Stora torget.

Läs lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Eksjö och Mariannelund nedan.

Torget, Mariannelund

Torghandel får ske efter kontakt med Emilkraften 0496-216 90 eller via e-post info@emilkraften.se. Torghandeln i Mariannelund är avgiftsbefriad.

Försäljningstider
Vardagar: klockan 8.00–19.00
Dag före sön- och helgdag: klockan 8.00–14.00

Boka torgplats vid Eksjö marknad och Eksjö julmarknad

Eksjö marknad
Vill du boka torgplats på Eksjös höstmarknad kontaktar du Eksjö Södra IK.

Eksjö julmarknad
Kontakta Eksjö museum för att boka plats på Eksjö julmarknad: Eksjö julmarknad – intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Använda mark som Eksjö kommun äger

För att få använda mark som kommunen äger (offentlig plats) till försäljning, evenemang och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.