Välkommen till Eksjö kommun

Almgården, utemiljö
LYSSNA

Särskilt boende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om plats på särskilt boende. På kommunens särskilda boenden finns personal dygnet runt.

Eksjö kommun strävar efter att ha boenden i olika delar av kommunen som mot­svarar olika behov. I kommunen finns två olika typer av boenden för äldre, särskilt boende och trygghetsboende.

Särskilt boende är för dig som har ett så omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i det egna hemmet inte längre räcker till. Korttidsplatser finns på Marieberg och Solgården. Detta är för personer med demens­sjukdom, för personer med behov av vård i livets slutskede samt som av annat skäl bedöms behöva korttidsvård.

Om särskilt boende och ansöka om plats

I Eksjö kommun finns fyra särskilda boenden; Marieberg, Almgården och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp. Kommunen ansvarar för samtliga särskilda boenden.

De särskilda boendena består av egna lägenheter och rum i olika storlekar. På alla särskilda boenden finns lokaler för gemensamma måltider och aktiviteter (aktiviteter – se under de olika boendena nedan). På särskilt boende har du som boende eget hy­reskontrakt och möblerar med egna möbler. Detta gör att det är möjligt att ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.. Måltider och omsorg betalas separat.

På varje särskilt boende finns personal dygnet runt. Personalen ser till dina behov av vård och omsorg, som grundar sig på tidigare beslut av biståndshandläggare.

Ansöka om särskilt boende

För att få flytta till särskilt boende måste en ansökan göras och beviljas. Vid handläggningen av ansökan görs en bedömning om skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom till exempel bostadsanpassning eller insatser av hem­tjänsten.

Det finns ingen möjlighet att välja eller söka till ett visst särskilt boende i kommunen. Det är alltid den som för tillfället har det största behovet enligt en helhetsprövning som anvisas plats i första hand.

Almgården

Bild: Almgården, byggnaden utvändigt

På Almgården finns tre vårdboendeenheter; Ekbacken, Eldfärgaren och Guldhatten. Ekbacken är främst till för äldre med psykisk ohälsa.

På Almgården erbjuds aktiviteter så som gymnastik, tipspromenader både inomhus och utomhus samt gudtjänster, på vår innegård anordnas musikunderhållning på sommaren. Läs mer om aktiviteterna:

Aktiviteter på Almgården januari–augusti

Aktiviteter som återkommer varje vecka


Torsdagar: klockan 11.00 Andakt, jämna veckor. 25 januari–13 juni, (startar 22 augusti)

Utöver nedanstående aktiviteter anordnar Studieförbundet Vuxenskolan aktiviteter enligt schema varannan vecka.

Med reservation för ändringar.

Februari

2 februari klockan 10.30: Bingo
14 februari klockan 11.00: Bengt och hans vänner spelar och sjunger
14 februari klockan 16.00: Alla hjärtans dags fika

Mars

1 mars klockan 10.30: Tipspromenad
8 mars klockan 10.30: Vi skapar
15 mars klockan 10.30: Vi gör påskkort
25 mars klockan 10.30: Våffelfest
28 mars klockan 10.30: Påskpyssel
29 mars klockan 11.00: Påskfika

April

3 april klockan 11.00: Bengt och hans vänner spelar och sjunger
3 april klockan 17.00: Vinprovning
12 april klockan 10.30: Musikcafé
24 april klockan 10.30: Vi skapar

Maj

1 maj klockan 11.00: Första maj fika
17 maj klockan 10.30 Vernissage
24 maj klockan 10.30: Musikcafé
Nostalgikväll, tid och datum se anslagstavla

Juni

1 juni klockan 10.30: Tipspromenad
3 juni klockan 17.00: Grillkväll
20 juni klockan 10.30: Vi klär midsommarstången
21 juni Midsommarfirande, tid se anslagstavlan

Augusti
28 augusti klockan 10.30: Bingo
30 augusti klockan 10.30: Musikcafé

Kontaktuppgifter

Ekbacken, telefon 0381-367 50, 0381-367 79
Eldfärgaren, telefon 0381-367 76
Guldhatten, telefon 0381-367 78

Enhetschef Karin Karlsson, telefon: 0381-367 46
Administrativ assistent Leni Meurling, telefon: 0381-367 45

Besöksadress: Hägerflychtsgatan 4, Eksjö

Marieberg

Bild: Fasaden på Marieberg

På Marieberg finns fyra demensenheter; Almen, Aspen, Boken och Björken, och tre enheter för vårdboende; Syrenen lila, Syrenen vit och Enen.

Utöver detta finns korttidsplatser för personer med demenssjukdom, för personer med behov av vård i livets slutskede samt som av annat skäl bedöms behöva korttidsvård. På Marieberg finns också Talgoxens dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

På Marieberg anordnas olika aktiviteter:

Aktiviteter på Marieberg januari–augusti

Aktiviteter som återkommer varje vecka

Torsdagar: klockan 12.00: Andakt, jämna veckor. 21 januari–13 juni (start höststart 22 auguati)

Utöver nedanstående aktiviteter anordnar Studieförbundet Vuxenskolan aktiviteter enligt schema varannan vecka.

Fler aktiviteter tillkommer under våren, detta anslås på informations­skärmen på Mariebergs "torg” och på avdelningarnas anslagstavlor.

Med reservation för ändringar.

Februari

7 feruari klockan 10.30: Bingo

Mars
6 mars klockan 10.30: Bingo
20 mars klockan 11.00: Bengt med vänner spelar och sjunger

April
3 april klockan 10.30: Bingo
30 april klockan 11.00: Bengt med vänner spelar och sjunger

Maj
8 maj klockan 10.30: Bingo

Augusti
28 augusti klockan 10.30: Bingo

Januari 2024
Julgransplundring

Fler aktiviteter kan tillkomma, detta anslås då på informationsskärmen vid Mariebergs "torg" och anslag på avdelningarna.

Kontaktuppgifter

Almen, telefon 0381-367 31
Aspen, telefon 0381-367 32
Boken, telefon 0381-367 34
Björken, telefon 0381-367 33
Enen, telefon 0381-367 36
Syrenen Lila, telefon 0381-367 38
Syrenen Vit, telefon 0381-367 37
Korttidsplatser, telefon 0381-367 35
Talgoxens dagverksamhet, telefon 0381-367 53

Enhetschef, vårdboende
Pia Rosenlöw Posch, telefon: 0381-367 22

Enhetschef, korttid, nattpatrull
Maria Lindholm, telefon: 0381-368 18

Enhetschef, demensenheter, dagverksamhet
Maria Samuelsson, telefon: 0381-367 27

Administratör
Anette Stenström, telefon: 0381-367 20

Administratör
Tina Bladh, telefon: 0381-367 18

Besöksadress: Sofieholmsgatan 24, Eksjö

Mogården

Bild: Fasaden på huset där det särskilda boende Mogården finns.

Mogården består av tre enheter; Löjtnanten, Kaptenen och Majoren.

På Mogården anordnas varje vecka olika aktiviteter, bland annat gudstjänster och bingo. Läs mer om aktiviteterna:

Aktiviteter på Mogården januari–augusti

Aktiviteter som återkommer varje vecka

Måndagar: klockan 10.00: Bingo, ojämna veckor 15 januari–6 maj (höststart 11 september)

Onsdagar: klockan 15.00: Andakt, ojämna veckor 17 januari–19 juni (höststart 28 augusti)

Utöver nedanstående aktiviteter så anordnar Studieförbundet Vuxenskolan aktiviteter, se anslagstavla på respektive avdelning.

Vi erbjuder utevistelse varje dag om vädret tillåter och vi använder våra cyklar så mycket vi kan.

Med reservation för ändringar.

Februari

2 februari: Fira smoothiens dag med hemmagjord smoothies och gympa
5 februari: Tipspromenad
7 februari: Alla hjärtans dag pyssel
12 februari: Baka semlebullar
13 februari: Fira fettisdagen
16 februari: Fredagsmys med spel
21 februari: klockan 11.00 ”Bengt med vänner” spelar och sjunger

Mars
6 mars: Temadag Astrid Lindgren
7 mars: Fira ”fössta tossdan i mass”
8 mars: Gympa och filmkväll med Astrid Lindgren
15 mars: Temadag 50-talet med frågor och musik
20 mars: Påskpyssla
25 mars: Fira våffeldagen med hemgjorda våfflor

April
3 april: Rörelsebingo
5 april: Hjärngympa
10 april: Dans
12 april: Tema Nils Poppe. På kvällen visas Nils Poppefilm
17 april klockan 11.00: Bengt med vänner spelar och sjunger
22 april: Tema Eksjö och Åsa-Nisse-film

Maj
Trädgårdsarbete och korvgrillning
Vi tar med kaffekorgen till sjöängen (vid fint väder)
Tipspromenad och fika ute
Idrottsdag
Gympa utomhus
29 maj: Vi går till Stora torget på torgdagen

Juni
6 juni: Vi firar nationaldagen med hembakat
19 juni: Plocka blommor
20 juni klockan 10.30: Vi klär midsommarstången
21 juni: Fira midsommar
Vi går till Eksjö camping och köper glass
Grillfest

Augusti
Många aktiviteter startar upp igen efter sommaruppehållet, se anslagstavla
Dag och tid anslås närmare aktiviteten, se anslagstavlan.

Kontaktuppgifter

Löjtnanten, telefon 0381-362 84
Kaptenen, telefon 0381-362 87
Majoren, telefon 0381-362 88

Enhetschef
Johanna Svahn
Telefon: 0381-367 47

Administratör
Erika Melkersson
Telefon: 0381-423 65

Besöksadress: Kaserngatan 36, Eksjö

Solgården

Bild: Fasaden på Solgården i Ingatorp

På Solgården finns två vårdboendeenheter; Lunden och Hagen, samt ett demensboende; Backen. På Lunden finns en korttidsplats.

På Solgården erbjuds varje vecka olika aktiviteter som anordnas av frivilliga pensionärer och organisationer, bland annat gymnastik, spel, högläsning, sång och musik. Läs mer om aktiviteterna:

Aktiviteter på Solgården februari–juni

Aktiviteter som återkommer varje vecka

Måndagar klockan 11.00: Promenader avdelningsvis, ojämna veckor 15 januari till 3 juni (höststart 9 september).

Tisdagar klockan 11.00: Diakonigruppen avdelningsvis, jämna veckor 23 januari–14 maj (höststart 3 september).

Onsdagar klockan 10.30: Gympa avdelningsvis, jämna veckor
24 januari–29 maj (höststart 4 september).

Torsdagar klockan 15.00: Andakt ojämna veckor. Inget sommaruppehåll

Utöver nedanstående aktiviteter anordnar Studieförbundet Vuxenskolan aktiviteter enligt schema varannan vecka.

Med reservation för ändringar.

Februari
6 februari klockan 11.00: Pyssel till alla hjärtans dag
14 februari klockan 11.00: Alla hjärtans dag. Tipspromenad

Mars
6 mars klockan 11.00: Bengt med vänner spelar och sjunger
19 mars klockan 11.00: Påskpyssel

April
9 april klockan 11.00: Vi målar tavlor

Maj
14 maj klockan 11.00: Vårfest
15 maj klockan 11.00: Bengt med vänner spelar och sjunger

Juni
20 juni klockan 10.30: Midsommarfirande

Fler aktiviteter kan tillkomma under våren, information om dessa finns på informationsskärmen och på anslagstavlan.

Fler aktiviteter kan tillkomma under hösten, information om dessa finns på anslagstavlan.

Kontaktuppgifter

Lunden, telefon 0381-369 86
Hagen, telefon 0381-369 87
Backen, telefon 0381-369 85 
Köket Solgården, telefon 0381-369 84

Enhetschef
Ann-Sofie Älvehag
Telefon: 0381-369 82

Administratör
Marita Laine
Telefon: 0381-369 80

Besöksadress: Brogatan 1, Ingatorp

Avslut av hyreskontrakt

Hyreskontrakt på särskilt boende avslutas som regel genom att hyresgästen avlider. Dödsboet har ansvar för att ställa i ordning lägenheten och betala hyra under uppsägningstiden.

Hyreslagen

Enligt hyreslagen är uppsägningstiden en månad vid dödsfall. Det vill säga innevarande månad plus nästkommande månad. Eftersom innevarande månad redan är betald genom hyresavin, betyder det att dödsboet får betala ytterligare en månadshyra till Eksjö kommun, när man tillämpar hyreslagen.

Tillämpning i Eksjö kommun

I normalfallet är det en fördel för både dödsbo och verksamhet om uppsägningstiden kan vara kortare än en månad. För att dödsboet ska undvika onödig hyreskostnad, och verksamheten ska få tillgång till ledig lägenhet inom särskilt boende, finns det därför möjlighet att förkorta uppsägningstiden. För att verksamheten ska få nödvändig tid till att erbjuda en ny hyresgäst lägenheten gäller följande:

 • Hyresgästen avlider dag 1–15: Möjligt att säga upp lägenheten till den sista i innevarande månad
 • Hyresgästen avlider dag 16–31: Möjlighet att säga upp lägenheten till den femtonde i nästkommande månad.

Blankett för uppsägning av lägenhet får du genom kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se.

Besök på särskilda boenden

För att begränsa smittspridning råder Eksjö kommun till säkra besök på våra särskilda boenden enligt nedanstående rutiner. Till de särskilda boendena hör Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp. Observera att rutinerna kan komma att ändras om ett virusutbrott skulle uppstå.

Rutiner vid besök

 • Innanför entrén finns en behållare med handdesinfektion. När du kommer in ska du desinfektera dina händer.
 • Alla besök ska ske i din anhöriges lägenhet. Du får inte vara i gemensamma utrymmen på den enhet som du besöker.
 • När du kommer in i din anhöriges lägenhet ska du tvätta och sprita händerna.
 • Innan du avslutar besöket och lämnar lägenheten ska du tvätta och sprita dina händer igen.

Tänk även på att

 • Du inte ska besöka våra särskilda boenden om du är sjuk eller har några symtom på sjukdom.
 • Besök utomhus rekommenderas.
 • Ni inte bör vara fler besökare än att ni kan hålla avstånd till er anhörige.
 • Vår rekommendation är att ni bör undvika att vara fler än två besökare åt gången.

Det är även bra att känna till att

 • Inflyttning och utflyttning kommer att ske som vanligt, och välkomstsamtal vid inflyttning genomförs också som vanligt.
 • Underhållning utomhus går bra att genomföra som vanligt.
 • Vaktmästare och annan servicepersonal kommer att vistas på boendet. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras på rum hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Tack för visad omtanke!

Välkomstbroschyr särskilt boende

I broschyren finns information till dig som ska flytta till ett särskilt boende:

Nytt demensboende i Eksjö

Ett nytt särskilt boende för äldre med demenssjukdomar, ett så kallat demensboende, är planerat att byggas i området Kvarnarp i Eksjö. Boendet kommer att innehålla cirka 60 lägenheter. Mer information om byggnationen av det nya boendet

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fler kontaktuppgifter finns under de olika boendena på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Särskilt boende i Eksjö kommun

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om plats på särskilt boende. På kommunens särskilda boenden finns personal dygnet runt.

Hägerflychtsgatan 4 Eksjö$Almgården#Sofieholmsgatan 24 Eksjö$Marieberg#Kaserngatan 36 Eksjö$Mogården#Brogatan 1 Ingatorp$Solgården

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.