Särskilt boende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om plats på särskilt boende. På kommunens särskilda boenden finns personal dygnet runt. Korttidsplatser finns på Marieberg som är ett särskilt boende.

Eksjö kommun strävar efter att ha boenden i olika delar av kommunen som mot­svarar olika behov. I kommunen finns två olika typer av boenden för äldre, särskilt boende och trygghetsboende.

Särskilt boende är för dig som har ett så omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i det egna hemmet inte längre räcker till.

I Eksjö kommun finns fyra särskilda boenden; Marieberg, Almgården och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp. Kommunen ansvarar för samtliga särskilda boenden.

De särskilda boendena består av egna lägenheter och rum i olika storlekar. På alla särskilda boenden finns lokaler för gemensamma måltider och aktiviteter. På särskilt boende har du som boende eget hy­reskontrakt och möblerar med egna möbler. Detta gör att det är möjligt att ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.. Måltider och omsorg betalas separat.

På varje särskilt boende finns personal dygnet runt. Personalen ser till dina behov av vård och omsorg, som grundar sig på tidigare beslut av biståndshandläggare.

För att få flytta till särskilt boende måste en ansökan göras och beviljas. Vid handläggningen av ansökan görs en bedömning om skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom till exempel bostadsanpassning eller insatser av hem­tjänsten.

Det finns ingen möjlighet att välja eller söka till ett visst särskilt boende i kommunen. Det är alltid den som för tillfället har det största behovet enligt en helhetsprövning som anvisas plats i första hand.

Korttidsplatser finns på Marieberg. Detta är för personer med demenssjukdom, för personer med behov av vård i livets slutskede samt som av annat skäl bedöms behöva korttidsvård.

Almgården

På Almgården finns tre vårdboendeenheter; Ekbacken, Eldfärgaren och Guldhatten. Ekbacken är främst till för äldre med psykisk ohälsa. På Almgården erbjuds aktiviteter så som gymnastik, tipspromenader både inomhus och utomhus samt gudtjänster, på vår innegård anordnas musikunderhållning på sommaren.

Kontaktuppgifter

Ekbacken, telefon 0381-367 50, 0381-367 79
Eldfärgaren, telefon 0381-367 76
Guldhatten, telefon 0381-367 78

Enhetschef
Karin Karlsson
Telefon: 0381-367 46

Administrativ assistent
Leni Meurling
Telefon: 0381-367 45

Besöksadress: Hägerflychtsgatan 4, Eksjö

Bild: Almgården, byggnaden utvändigt

Marieberg

På Marieberg finns fyra demensenheter; Almen, Aspen, Boken och Björken, och tre enheter för vårdboende; Syrenen lila, Syrenen vit och Enen.

Utöver detta finns korttidsplatser för personer med demenssjukdom, för personer med behov av vård i livets slutskede samt som av annat skäl bedöms behöva korttidsvård. På Marieberg finns också Talgoxens dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Kontaktuppgifter

Almen, telefon 0381-367 31
Aspen, telefon 0381-367 32
Boken, telefon 0381-367 34
Björken, telefon 0381-367 33
Enen, telefon 0381-367 36
Syrenen Lila, telefon 0381-367 38
Syrenen Vit, telefon 0381-367 37
Korttidsplatser, telefon 0381-367 35
Talgoxens dagverksamhet, telefon 0381-367 53

Enhetschef, vårdboende
Pia Rosenlöw Posch
Telefon: 0381-367 22

Enhetschef, korttid, nattpatrull
Maria Lindholm
Telefon: 0381-368 18

Enhetschef, demensenheter, dagverksamhet
Maria Samuelsson
Telefon: 0381-367 27

Administrativ assistent
Anette Stenström
Telefon: 0381-367 20

Administrativ assistent
Tina Bladh (vikarie)
Telefon: 0381-367 18

Besöksadress: Sofieholmsgatan 24, Eksjö

Bild: Fasaden på Marieberg

Mogården

Mogården består av tre enheter; Löjtnanten, Kaptenen och Majoren. På Mogården anordnas varje vecka olika aktiviteter, bland annat gudstjänster och bingo.

Kontaktuppgifter

Löjtnanten, telefon 0381-362 84
Kaptenen, telefon 0381-362 87
Majoren, telefon 0381-362 88

Enhetschef
Ann-Sofie Älvehag
Telefon: 0381-367 47

Administratör
Emma Havskog
Telefon: 0381-423 65

Besöksadress: Kaserngatan 36, Eksjö

Bild: Fasaden på huset där det särskilda boende Mogården finns.

Solgården

På Solgården finns två vårdboendeenheter; Lunden och Hagen, samt ett demensboende; Backen. På Lunden finns en korttidsplats. På Solgården erbjuds varje vecka olika aktiviteter som anordnas av frivilliga pensionärer och organisationer, bland annat gymnastik, spel, högläsning, sång och musik.

Kontaktuppgifter

Lunden, telefon 0381-369 86
Hagen, telefon 0381-369 87
Backen, telefon 0381-369 85 
Köket Solgården, telefon 0381-369 84

Enhetschef
Birgitta Olsson
Telefon: 0381-369 82

Administratör
Marita Laine
Telefon: 0381-369 80

Besöksadress: Brogatan 1, Ingatorp

Bild: Fasaden på Solgården i Ingatorp

Avslut av hyreskontrakt

I broschyren finns information till dig som ska flytta till ett särskilt boende:

Besök på särskilda boenden

För att begränsa smittspridning av covid-19 råder Eksjö kommun till säkra besök på våra särskilda boenden enligt nedanstående rutiner. Till de särskilda boendena hör Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp. Observera att rutinerna kan komma att ändras om ett virusutbrott skulle uppstå.

Rutiner vid besök

 • Innanför entrén finns en behållare med handdesinfektion. När du kommer in ska du desinfektera dina händer.
 • Alla besök ska ske i din anhöriges lägenhet. Du får inte vara i gemensamma utrymmen på den enhet som du besöker.
 • När du kommer in i din anhöriges lägenhet ska du tvätta och sprita händerna.
 • Innan du avslutar besöket och lämnar lägenheten ska du tvätta och sprita dina händer igen.

Tänk även på att

 • Du inte ska besöka våra särskilda boenden om du är sjuk eller har några symtom på sjukdom.
 • Besök utomhus rekommenderas.
 • Ni inte bör vara fler besökare än att ni kan hålla avstånd till er anhörige.
 • Vår rekommendation är att ni bör undvika att vara fler än två besökare åt gången.

Det är även bra att känna till att

 • Inflyttning och utflyttning kommer att ske som vanligt, och välkomstsamtal vid inflyttning genomförs också som vanligt.
 • Underhållning utomhus går bra att genomföra som vanligt.
 • Vaktmästare och annan servicepersonal kommer att vistas på boendet. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras på rum hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Tack för visad omtanke!

Hyreskontrakt på särskilt boende avslutas som regel genom att hyresgästen avlider. Dödsboet har ansvar för att ställa i ordning lägenheten och betala hyra under uppsägningstiden.

Hyreslagen

Enligt hyreslagen är uppsägningstiden en månad vid dödsfall. Det vill säga innevarande månad plus nästkommande månad. Eftersom innevarande månad redan är betald genom hyresavin, betyder det att dödsboet får betala ytterligare en månadshyra till Eksjö kommun, när man tillämpar hyreslagen.

Tillämpning i Eksjö kommun

I normalfallet är det en fördel för både dödsbo och verksamhet om uppsägningstiden kan vara kortare än en månad. För att dödsboet ska undvika onödig hyreskostnad, och verksamheten ska få tillgång till ledig lägenhet inom särskilt boende, finns det därför möjlighet att förkorta uppsägningstiden. För att verksamheten ska få nödvändig tid till att erbjuda en ny hyresgäst lägenheten gäller följande:

 • Hyresgästen avlider dag 1–15: Möjligt att säga upp lägenheten till den sista i innevarande månad
 • Hyresgästen avlider dag 16–31: Möjlighet att säga upp lägenheten till den femtonde i nästkommande månad.

Blankett för uppsägning av lägenhet får du genom kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se.

Välkomstbroschyr särskilt boende

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-166 00

Fler kontaktuppgifter finns under de olika boendena på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Särskilt boende i Eksjö kommun

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om plats på särskilt boende. På kommunens särskilda boenden finns personal dygnet runt.

Hägerflychtsgatan 4 Eksjö$Almgården#Sofieholmsgatan 24 Eksjö$Marieberg#Kaserngatan 36 Eksjö$Mogården#

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.