Eksjö kommuns logotyp

Särskilt boende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om plats på särskilt boende. På kommunens särskilda boenden finns personal dygnet runt. Korttidsplatser finns på Marieberg.

Eksjö kommun strävar efter att ha boenden i olika delar av kommunen som mot­svarar olika behov. I kommunen finns två olika typer av boenden för äldre, särskilt boende och trygghetsboende.

Särskilt boende är för dig som har ett så omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i det egna hemmet inte längre räcker till. Korttidsplatser finns på Marieberg. Detta är för personer med demenssjukdom, för personer med behov av vård i livets slutskede samt som av annat skäl bedöms behöva korttidsvård.

Om särskilt boende och ansöka om plats

I Eksjö kommun finns fyra särskilda boenden; Marieberg, Almgården och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp. Kommunen ansvarar för samtliga särskilda boenden.

De särskilda boendena består av egna lägenheter och rum i olika storlekar. På alla särskilda boenden finns lokaler för gemensamma måltider och aktiviteter (aktiviteter – se under de olika boendena nedan). På särskilt boende har du som boende eget hy­reskontrakt och möblerar med egna möbler. Detta gör att det är möjligt att ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.. Måltider och omsorg betalas separat.

På varje särskilt boende finns personal dygnet runt. Personalen ser till dina behov av vård och omsorg, som grundar sig på tidigare beslut av biståndshandläggare.

Ansöka om särskilt boende

För att få flytta till särskilt boende måste en ansökan göras och beviljas. Vid handläggningen av ansökan görs en bedömning om skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom till exempel bostadsanpassning eller insatser av hem­tjänsten.

Det finns ingen möjlighet att välja eller söka till ett visst särskilt boende i kommunen. Det är alltid den som för tillfället har det största behovet enligt en helhetsprövning som anvisas plats i första hand.

Almgården

Bild: Almgården, byggnaden utvändigt

På Almgården finns tre vårdboendeenheter; Ekbacken, Eldfärgaren och Guldhatten. Ekbacken är främst till för äldre med psykisk ohälsa.

På Almgården erbjuds aktiviteter så som gymnastik, tipspromenader både inomhus och utomhus samt gudtjänster, på vår innegård anordnas musikunderhållning på sommaren. Läs mer om aktiviteterna:

Aktiviteter på Almgården augusti–januari

Aktiviteter som återkommer varje vecka


Torsdagar: klockan 11.00 Andakt, jämna veckor. 10/8–14/12, (startar 25/1 2024)

Utöver nedanstående aktiviteter anordnar Studieförbundet Vuxenskolan aktiviteter enligt schema varannan vecka.

Med reservation för ändringar.

Augusti

23 augusti klockan 17.00 Nostalgikväll

September

5 september klockan 11.00 Glada toner
8 september klockan 10.30 Tipspromenad
15 september klockan 10.30 Almgårdens dag
19 september klockan 10.30 Vi skapar
29 september klcokan 10.30 Höstbingo

Oktober

6 oktober klockan 11.00 Musikcafé
11 oktober klockan 10.30 Vi skapar
27 oktober klockan 10.30 Tipspromenad

November

7 november klockan 11.00 Glada toner
10 november klockan 10.30 Bingo
24 november klockan 11.00 Bio "En turi gamla stan"

December

1 december klockan 10.30 Julmarknad
3 december klockan 11.00 Glöggmys
6 december klockan 10.30 Julkortstillverkning
8 december klockan 10.30 Julsångstoppen
10 december klockan 11.00 Glöggmys
15 december klockan 10.30 Julpyssel
17 december klockan 11.00 Klä julgranen och glöggmys
24 december klockan 11.00 Glöggmys
31 december Nyårsmingel

Januari
12 Julgransplundring

Kontaktuppgifter

Ekbacken, telefon 0381-367 50, 0381-367 79
Eldfärgaren, telefon 0381-367 76
Guldhatten, telefon 0381-367 78

Enhetschef Karin Karlsson, telefon: 0381-367 46
Administrativ assistent Leni Meurling, telefon: 0381-367 45

Besöksadress: Hägerflychtsgatan 4, Eksjö

Marieberg

Bild: Fasaden på Marieberg

På Marieberg finns fyra demensenheter; Almen, Aspen, Boken och Björken, och tre enheter för vårdboende; Syrenen lila, Syrenen vit och Enen.

Utöver detta finns korttidsplatser för personer med demenssjukdom, för personer med behov av vård i livets slutskede samt som av annat skäl bedöms behöva korttidsvård. På Marieberg finns också Talgoxens dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

På Marieberg anordnas olika aktiviteter:

Aktiviteter på Marieberg augusti–januari

Aktiviteter som återkommer varje vecka

Torsdagar: klockan 12.00 Andakt, jämna veckor. 10/8–14/12 (start 25/1 2024)

Utöver nedanstående aktiviteter anordnar Studieförbundet Vuxenskolan aktiviteter enligt schema varannan vecka.

Obs! Tipspromenad finns alltid uppsatt i korridoren med utgångspunkt från ”Mariebergs torg”. Ny tipspromenad kommer upp i början av varje månad.

Med reservation för ändringar.

Augusti

Se anslagstavla.

September
9 september klockan 10.30 Bingo
19 september klockan 16.00 Skördemarknad
26 september klockan 11.00 Glada toner

Oktober
4 oktober klockan 10.30 Bingo

November
1 november klockan 10.30 Bingo
29 november klockan 10.30 Bingo

December
5 december klockan 11.00 Glada toner

Januari 2024
Julgransplundring

Fler aktiviteter kan tillkomma, detta anslås då på informationsskärmen vid Mariebergs torg och anslag på avdelningarna.

Kontaktuppgifter

Almen, telefon 0381-367 31
Aspen, telefon 0381-367 32
Boken, telefon 0381-367 34
Björken, telefon 0381-367 33
Enen, telefon 0381-367 36
Syrenen Lila, telefon 0381-367 38
Syrenen Vit, telefon 0381-367 37
Korttidsplatser, telefon 0381-367 35
Talgoxens dagverksamhet, telefon 0381-367 53

Enhetschef, vårdboende
Pia Rosenlöw Posch, telefon: 0381-367 22

Enhetschef, korttid, nattpatrull
Maria Lindholm, telefon: 0381-368 18

Enhetschef, demensenheter, dagverksamhet
Maria Samuelsson, telefon: 0381-367 27

Administratör
Anette Stenström, telefon: 0381-367 20

Administratör
Tina Bladh, telefon: 0381-367 18

Besöksadress: Sofieholmsgatan 24, Eksjö

Mogården

Bild: Fasaden på huset där det särskilda boende Mogården finns.

Mogården består av tre enheter; Löjtnanten, Kaptenen och Majoren.

På Mogården anordnas varje vecka olika aktiviteter, bland annat gudstjänster och bingo. Läs mer om aktiviteterna:

Aktiviteter på Mogården augusti–januari

Aktiviteter som återkommer varje vecka

Måndagar: klockan 10.00 Bingo, ojämna veckor 11/9–4/12 (start 15/4 2024)
Onsdagar: klockan 15.00 Andakt, ojämna veckor 16/8–7/12 (start 17/1 2024)

Utöver nedanstående aktiviteter anordnar Studieförbundet Vuxenskolan aktiviteter enligt följande schema varannan vecka.
Onsdagar:
Klockan 10.00–10.45 Majoren
Klockan 11.00–11.45 Kaptenen
klockan 12.00–12.45 Löjtnanten

Med reservation för ändringar.

Augusti

Se anslagstavla.

September
1 september klockan 10.30 Fredagsmys med rörelsebingo
5 september klockan 10.30 Frågesport
6 september Eksjö marknad
8 september Tipspromenad utomhus
14 september klockan 10.30 Gymnastik
19 september klockan 11.00 Glada toner spelar på Majoren
22 september klockan 10.30 Fredagsmys med bakning

Trädgårdsdag med korvgrillning, dag och tid se anslagstavla

Oktober
6 oktober klockan 10.30 Fredagsmys med sällskapsspel
10 oktober klockan 10.30 Gymnastik
13 oktober Vi bakar våfflor
20 oktober klockan 10.30 Fredagsmys med film
25 oktober klockan 11.00 Dans med mingel och snittar
27 oktober klockan 11.00 Allsång

November
1 november Vi uppmärksammar allhelgonadagen
3 november klockan 10.30 Baka
6 november Fira Gustav Adolfs dagen
10 november klockan 14.00 Kalkonmiddag
17 november klockan 10.30 Fredagsmys med rörelsebingo
21 november klockan 11.00 Glada toner spelar på Majoren
22 november klockan 11.00 Hattparad med god fika
24 Bowling

December
6 december klockan 16.00 Julmarknad med underhållning
8 december Baka lussebullar och pepparkakor
13 december Luciafirande
14 december klockan 10.30 Göra julgodis
19 december klockan 10.00 Julpyssel
24 december Tomten kommer på besök, julklappsutdelning
31 Fira in det nya året

Januari 2024
5 januari klockan 16.00 Trettondagsafton mys med film
12 januari klockan 10.30 Julgransplundring
19 januari klockan 10.30 Frågesport tema 50-talet
26 januari klockan 10.30 Baka till fredagsmyset

Kontaktuppgifter

Löjtnanten, telefon 0381-362 84
Kaptenen, telefon 0381-362 87
Majoren, telefon 0381-362 88

Enhetschef
Johanna Svahn
Telefon: 0381-367 47

Administratör
Erika Melkersson
Telefon: 0381-423 65

Besöksadress: Kaserngatan 36, Eksjö

Solgården

Bild: Fasaden på Solgården i Ingatorp

På Solgården finns två vårdboendeenheter; Lunden och Hagen, samt ett demensboende; Backen. På Lunden finns en korttidsplats.

På Solgården erbjuds varje vecka olika aktiviteter som anordnas av frivilliga pensionärer och organisationer, bland annat gymnastik, spel, högläsning, sång och musik. Läs mer om aktiviteterna:

Aktiviteter på Solgården september–januari

Aktiviteter som återkommer varje vecka

Måndagar klockan 11.00 Promenader avdelningsvis, ojämna veckor 11/9–4/12 (start 15/1 2024)
Tisdagar klockan 11.00 Diakonigruppen avdelningsvis, jämna veckor 24/1–30/5 ( 23/1 2024)
Onsdagar klockan 10.30 Gympa avdelningsvis, jämna veckor
5/9–28/11 (start 17/1 2024)
Torsdagar klockan 15.00 Andakt ojämna veckor.

OBS: Olika aktiviteter varje vecka, se anslagstavla.

Utöver dessa aktiviteter anordnar Studieförbundet Vuxenskolan aktiviteter enligt schema varannan vecka.

Med reservation för ändringar

September

6 september Utflykt till Älgpark
21 september klockan 11.00 Göra pyssel till Skördefesten
Bio, dag och tid se anslagstavla

Oktober

3 oktober klockan 14.00 Skördefest
Bio, dag och tid se anslagstavla

November

Bio, dag och tid se anslagstavla

December

11 december Lucia, tid se anslagstavla
Bio, dag och tid se anslagstavla

Januari 2024
Julgransplundring, tid se anslagstavlan
Bio, dag och tid se anslagstavla

Fler aktiviteter kan komma till under höste, information om dessa finns på anslagstavlan.

Kontaktuppgifter

Lunden, telefon 0381-369 86
Hagen, telefon 0381-369 87
Backen, telefon 0381-369 85 
Köket Solgården, telefon 0381-369 84

Enhetschef
Ann-Sofie Älvehag
Telefon: 0381-369 82

Administratör
Marita Laine
Telefon: 0381-369 80

Besöksadress: Brogatan 1, Ingatorp

Avslut av hyreskontrakt

Hyreskontrakt på särskilt boende avslutas som regel genom att hyresgästen avlider. Dödsboet har ansvar för att ställa i ordning lägenheten och betala hyra under uppsägningstiden.

Hyreslagen

Enligt hyreslagen är uppsägningstiden en månad vid dödsfall. Det vill säga innevarande månad plus nästkommande månad. Eftersom innevarande månad redan är betald genom hyresavin, betyder det att dödsboet får betala ytterligare en månadshyra till Eksjö kommun, när man tillämpar hyreslagen.

Tillämpning i Eksjö kommun

I normalfallet är det en fördel för både dödsbo och verksamhet om uppsägningstiden kan vara kortare än en månad. För att dödsboet ska undvika onödig hyreskostnad, och verksamheten ska få tillgång till ledig lägenhet inom särskilt boende, finns det därför möjlighet att förkorta uppsägningstiden. För att verksamheten ska få nödvändig tid till att erbjuda en ny hyresgäst lägenheten gäller följande:

 • Hyresgästen avlider dag 1–15: Möjligt att säga upp lägenheten till den sista i innevarande månad
 • Hyresgästen avlider dag 16–31: Möjlighet att säga upp lägenheten till den femtonde i nästkommande månad.

Blankett för uppsägning av lägenhet får du genom kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se.

Besök på särskilda boenden

För att begränsa smittspridning råder Eksjö kommun till säkra besök på våra särskilda boenden enligt nedanstående rutiner. Till de särskilda boendena hör Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp. Observera att rutinerna kan komma att ändras om ett virusutbrott skulle uppstå.

Rutiner vid besök

 • Innanför entrén finns en behållare med handdesinfektion. När du kommer in ska du desinfektera dina händer.
 • Alla besök ska ske i din anhöriges lägenhet. Du får inte vara i gemensamma utrymmen på den enhet som du besöker.
 • När du kommer in i din anhöriges lägenhet ska du tvätta och sprita händerna.
 • Innan du avslutar besöket och lämnar lägenheten ska du tvätta och sprita dina händer igen.

Tänk även på att

 • Du inte ska besöka våra särskilda boenden om du är sjuk eller har några symtom på sjukdom.
 • Besök utomhus rekommenderas.
 • Ni inte bör vara fler besökare än att ni kan hålla avstånd till er anhörige.
 • Vår rekommendation är att ni bör undvika att vara fler än två besökare åt gången.

Det är även bra att känna till att

 • Inflyttning och utflyttning kommer att ske som vanligt, och välkomstsamtal vid inflyttning genomförs också som vanligt.
 • Underhållning utomhus går bra att genomföra som vanligt.
 • Vaktmästare och annan servicepersonal kommer att vistas på boendet. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras på rum hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Tack för visad omtanke!

Välkomstbroschyr särskilt boende

I broschyren finns information till dig som ska flytta till ett särskilt boende:

Nytt demensboende i Eksjö

Ett nytt särskilt boende för äldre med demenssjukdomar, ett så kallat demensboende, är planerat att byggas i området Kvarnarp i Eksjö. Boendet kommer att innehålla cirka 60 lägenheter.

Om demensboende

När det inte längre är möjligt för en äldre person att bo kvar i det egna hemmet ska ett särskilt boende (äldreboende) tillgodose behovet av tillsyn och omvårdnad. Eksjö kommun har två olika inriktningar av särskilt boende för äldre; vård- och omsorg respektive demenssjukdom.

Den 5 april 2021 tog kommunstyrelsen i Eksjö kommun beslut om att det ska byggas ett nytt särskilt boende för personer med en demenssjukdom. Bakgrunden till beslutet är att Eksjö kommuns befintliga demensboendeplatser på Marieberg, samt Mariebergs utomhusmiljö, inte lever upp till de krav som underlättar vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Genom att bygga nytt finns det möjlighet att påverka utformningen från början.
Utöver krav på en boendemiljö som främjar en god vård och omsorg kommer den prognostiserade demografiska utvecklingen innebära att det på sikt beräknas bli fler invånare över 65 år i Eksjö kommun. Eksjö kommun beräknar en ökning med cirka 60 lägenheter i särskilt boende fram till år 2035.

Placering av nytt särskilt boende

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2022 att en tomt i Kvarnarp, söder om Lupingatan, ska bli den plats där det nya särskilda boendet för
äldre med demenssjukdomar ska byggas. Inför beslutet utreddes flera
möjliga lokaliseringar. Tomten i Kvarnarp är den tomt som bäst bedöms uppfylla kraven som ställts.

Utifrån kommunstyrelsens beslut har en detaljplan upprättats för att
detaljplanera markanvändningen för särskilt boende, samt reglera gator och
närliggande bostadskvarter. Nästa steg i planprocessen är att planförslaget ska prövas för antagande av samhällsbyggnadsnämnden. Mer information om planprocessen för detaljplan för del av Kvarnarp 3:1 med flera.

Byggstart

Under hösten 2023 kommer projektering och upphandling att ske, vilket bland
annat innebär att ritningar på det nya boendet kommer att tas fram. Byggstart är planerad till maj 2024.

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fler kontaktuppgifter finns under de olika boendena på denna sida.