LYSSNA

Sociala medier och fler kommunala webbplatser

Du kan komma i kontakt och påverka Eksjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier. Här finns en lista över sidor inom sociala medier som kommunens verksamheter är aktiva på och fler kommunala webbplatser.

Sociala medier är ett populärt samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera. Eksjö kommun har valt att använda några av tjänsterna och finns i dagsläget i följande sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter och Youtube.

Varför Eksjö kommun använder sociala medier

Eksjö kommun använder några av de vanliga kanalerna inom de sociala medierna för att det ger en möjlighet till dialog och kommunikation där många av våra målgrupper är. De sociala medierna är ett komplement till kommunens webbplats eksjo.se.

Känslig information

Detta bör du tänka på

Lägg inte ut känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via kommunens sociala medier. Telefon eller brev för sådana ärenden rekommenderas istället.

Tänk på att inte lägga ut reklam på kommunens sidor eller kränka någon. Du ska heller inte lägga ut foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej. När det gäller barn under 15 år ska du fråga vårdnadshavaren innan. Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till Eksjö kommuns kontaktcenter.

Eksjö kommun raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång. Om du upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till kontaktcenter.

Diarieföring

Synpunkter som kommer in till kommunen via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om en person begär att få se en allmän handling är kommunens som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, lämna ut den.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

Youtube

Fler kommunala webbplatser

Förutom eksjo.se finns dessa kommunala webbplatser:

Platsen Eksjö: www.visiteksjo.selänk till annan webbplats

Olsbergs Arena: www.olsbergsarena.selänk till annan webbplats

Kommunala bolag

Kommunala hel- eller delägda bolag med egna webbplatser:

Eksjö Energi AB: www.eksjoenergi.selänk till annan webbplats

Eksjö.nu: www.eksjo.nulänk till annan webbplats

Eksjöbostäder: www.eksjobostader.se länk till annan webbplats

Kommunfastigheter: www.kommunfastigheter.nulänk till annan webbplats

Itolv AB: www.itolv.selänk till annan webbplats

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Sociala medier och fler kommunala webbplatser, Eksjö kommun

Du kan komma i kontakt och påverka Eksjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier. Här finns en lista över sidor inom sociala medier som kommunens verksamheter är aktiva på och fler kommunala webbplatser.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.