Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Sociala medier och fler kommunala webbplatser

Du kan komma i kontakt och påverka Eksjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier. Här finns en lista över sidor inom sociala medier som kommunens verksamheter är aktiva på och fler kommunala webbplatser.

Sociala medier är ett populärt samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera. Eksjö kommun har valt att använda några av tjänsterna och finns i dagsläget i följande sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter och Youtube.

Varför Eksjö kommun använder sociala medier

Eksjö kommun använder några av de vanliga kanalerna inom de sociala medierna för att det ger en möjlighet till dialog och kommunikation där många av våra målgrupper är. De sociala medierna är ett komplement till kommunens webbplats eksjo.se.

Hantering av innehåll och personuppgifter

Hantering av inlägg och kommentarer

Inlägg och kommentarer ska följa god sed och svensk lagstiftning. Respektive ansvariga för Eksjö kommuns sidor i sociala medier läser regelbundet inlägg och kommentarer, och tar vid behov bort sådant som bryter mot detta.

Vi tar bort inlägg och kommentarer som innehåller:

  • upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas av upphovsrättslagen
  • kränkningar som berör etnisk folkgrupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion
  • hot, trakasserier, förolämpningar, personangrepp, ärekränkande inlägg, skvaller eller förtal
  • svordomar och obscena ord
  • marknadsföring och reklam för enskilda företag och produkter
  • olaga våldsskildring, barnpornografibrott eller pornografi
  • uppmaningar till brott, uppvigling eller något som på annat sätt bryter mot svensk lag
  • partipolitiska debatter (dessa hänvisas till politiska forum, till exempel till politiska partier, ansvarig nämnd eller allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige)
  • inlägg eller kommentarer som innehåller sekretess eller personuppgifter.

Om du upptäcker innehåll eller kommentarer som är kränkande eller stötande, eller på annat sätt bryter mot gällande lagar och regler, kan du anmäla det till kommun@eksjo.se

Hantering av personuppgifter

När du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss, till exempel genom chattar, inlägg, kommenterar eller ”gillar” våra inlägg, överförs dina personuppgifter till företaget eller organisationen som driver det sociala mediet. Eftersom majoriteten av de sociala medierna drivs av amerikanska företag kan dina personuppgifter då komma att överföras till ett land utanför EU/EES som inte har samma skydd för dina personuppgifter som europeisk lagstiftning har. Även ett foto/film är en personuppgift. Tänk på att aldrig skicka känsliga uppgifter (exempelvis uppgifter om hälsotillstånd) eller integritetskänsliga personuppgifter (exempelvis personnummer) till oss via sociala medier. Undvik också att skicka dina eller någon annans kontaktuppgifter till oss.

Diarieföring

Synpunkter som kommer in till kommunen via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om en person begär att få se en allmän handling är kommunens som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, lämna ut den.

Facebook

Instagram

Vissa av kontona är inte offentliga, utan kräver att du som följare blir godkänd av verksamheten som innehar kontot.

Eksjö kommuns officiella Instagram-konto Länk till annan webbplats.

Bokstart, Instagram Länk till annan webbplats.

Campus i12, Instagram Länk till annan webbplats.

Daglig verksamhet Eksjö, Instagram Länk till annan webbplats.

Eksjö hälsocenter, Instagram Länk till annan webbplats.

Eksjö museum, Instagram Länk till annan webbplats.

Eksjö stadsbibliotek, Instagram Länk till annan webbplats.

Eksjö gymnasiebibliotek, Instagram Länk till annan webbplats.

Fritid i Eksjö kommun, Instagram Länk till annan webbplats.

Hemsjukvården, Instagram Länk till annan webbplats.

Hemtjänsten, Instagram Länk till annan webbplats.

Mariannelunds bibliotek, Instagram Länk till annan webbplats.

Spelverket, Instagram Länk till annan webbplats.

Stöd- och återhämtningscenter, Instagram Länk till annan webbplats.

Ungdomslotsarna i Eksjö, Instagram Länk till annan webbplats.

Visit Eksjö, Instagram Länk till annan webbplats.

Öppen ungdomsverksamhet, Instagram Länk till annan webbplats.

Förskolor och skolor

Eksjö gymnasium, Instagram Länk till annan webbplats.

Eksjö gymnasium, estetiska programmet, animation Länk till annan webbplats.

Elevhälsan på Eksjö Gymnasium, Instagram Länk till annan webbplats.

Furulundsskolan, Instagram Länk till annan webbplats.

Förskolan Apollo, Solen, Instagram Länk till annan webbplats.

Förskolan Apollo, Stjärnan, Instagram Länk till annan webbplats.

Förskolan Orion, Luna, Instagram Länk till annan webbplats.

Förskolan Orion, Stella - Instagram Länk till annan webbplats.

Förskolan Getingen, Biet - Instagram Länk till annan webbplats.

Förskolan Getingen, Humlan, Ingatorp, Instagram Länk till annan webbplats.

Förskolan Äventyret, Upptäckarna, Instagram Länk till annan webbplats.

Grevhagsskolan, Grevens ettor Länk till annan webbplats.

Grevhagsskolans fritidshem Länk till annan webbplats.

Hults förskola, Bamse, Instagram Länk till annan webbplats.

Hults förskola, Skalman, Instagram Länk till annan webbplats.

Höredaskolan, fritidshemmet Tintin, Instagram Länk till annan webbplats.

Ingatorpsskolans fritidshem Papegojan, Instagram Länk till annan webbplats.

Jordgubbsbackens förskola, Instagram Länk till annan webbplats.

Linnéskolans fritidshem, Instagram Länk till annan webbplats.

Norrtullskolan, Instagram Länk till annan webbplats.

Prästängsskolan, Instagram Länk till annan webbplats.

Prästängsskolan Nyfiket, Instagram Länk till annan webbplats.

Storegårdsskolan, Instagram Länk till annan webbplats.

LinkedIn

X (Twitter)

YouTube

Snapchat

Fler kommunala webbplatser

Förutom eksjo.se finns dessa kommunala webbplatser:

Platsen Eksjö: www.visiteksjo.se Länk till annan webbplats.

Olsbergs Arena: www.olsbergsarena.se Länk till annan webbplats.

Kommunala bolag

Kommunala hel- eller delägda bolag med egna webbplatser:

Eksjö Energi AB: www.eksjoenergi.se Länk till annan webbplats.

Eksjö.nu: www.eksjo.nu Länk till annan webbplats.

Eksjöbostäder: www.eksjobostader.se  Länk till annan webbplats.

Eksjö Industribyggnader: www.eksjoindustribyggnader.se

Eksjö kommunfastigheter: www.kommunfastigheter.nu

Itolv AB: www.itolv.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Sociala medier och fler kommunala webbplatser, Eksjö kommun

Du kan komma i kontakt och påverka Eksjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier. Här finns en lista över sidor inom sociala medier som kommunens verksamheter är aktiva på samt en lista över fler kommunala webbplatser.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.