Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Allmänna val

Vart fjärde år väljs ledamöterna till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Val till riksdag, kommun och region ägde rum den 11 september 2022.

Rösträtt och röstlängd

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Val till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Val till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i, och vilken vallokal du tillhör.

Alla som har rösträtt får ett röstkort

Senast augusti ska du ha fått ditt röstkort med posten. Om du har anmält en särskild postadress hos Skatteverket skickas ditt röstkort dit, annars till din folkbokföringsadress. Du som inte har en adress hos folkbokföringen kan kontakta Valupplysningen eller din kommun från och med den 15 augusti för att få ett dubblettröstkort.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Väljer du att rösta på valdagen är du välkommen till den lokal som står angiven på ditt röstkort eller i en lokal för förtidsröstning. Du måste alltid ha röstkortet med dig för att förtidsrösta eller för att rösta på institution.

Kontrollera att uppgifterna på ditt röstkort stämmer. Är något fel eller har du förlorat ditt kort? Har du andra frågor?
Kontakta kansliavdelningen, telefon 0381-360 00 eller kansli@eksjo.se.
Under valdagen kan du ringa 0381-421 20 eller 0381-360 84.

I Eksjö kommun finns elva valdistrikt. Uppgift om vilket distrikt du tillhör och i vilken lokal du ska rösta, finns angivet på ditt röstkort.

Samtliga vallokaler i kommunen är öppna klockan 8.00–20.00 på valdagen.
Ta med röstkort och id-handling till röstlokalen!

Valdistrikt och vallokal

Sjöängen/Prästängen med flera, Linnéskolan
Regementsgatan 13
575 31 Eksjö

Norrtull, Norrtullskolan
Rolandsdammsvägen 2
575 34 Eksjö

Gamla stan med flera, Kyrkbacksgården
Österlånggatan 17
575 31 Eksjö

Grevhagen, Grevhagsskolan
Grevgatan
575 38 Eksjö

Blåsippan, Blåsippans förskola
Blåsippevägen 1
575 37 Eksjö

Kvarnarp, Mariakapellet
Dukers väg 115
575 36 Eksjö

Kaffekullen med landsbygd, Snäckan
Storegårdsgatan
575 31 Eksjö

Hult, Församlingshemmet
Kyrkbyvägen, Hult

Höreda/Mellby, Höreda skolan
Torsjövägen, Höreda

Ingatorp/Hjältevad, Församlingshemmet
Storgatan 42, Ingatorp

Mariannelund, Folkets Hus
Verdandigatan 11, Mariannelund

Under valsöndagen kan du också förtidsrösta i Olsbergs Arena
klockan 8.00–20.00.

Kommunen ansvarar för all röstning, även förtidsröstning.

Förtidsröstningen öppnar den 24 augusti

För att förtidsrösta behöver du ta med dig id-handling och röstkort.

 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
 • Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt.

Lokaler och tider för förtidsröstning


Eksjö, Olsbergs Arena

Onsdag–fredag 24–26 augusti, klockan 12.00–17.00
Lördag–söndag 27–28 augusti, klockan 11.00–13.00
Måndag–fredag 29 augusti till 2 september, klockan 12.00–18.00
Lördag–söndag 3–4 september, klockan 11.00–13.00
Måndag–fredag 5–9 september, klockan 12.00–18.00
Lördag 10 september, klockan 11.00–13.00
Valdagen söndag 11 september, klockan 8.00–20.00

Bruzaholm, Folkets hus
Fredag 26 augusti, klockan 15.00–16.00
Måndag 29 augusti klockan 13.00–14.00
Fredag 2 september klockan 13.00–14.00
Måndag 5 september klockan 14.00–15.00
Onsdag 7 september klockan 14.00–15.00
Fredag 9 september klockan 17.00–18.00

Hjältevad, brandstationen
Fredag 26 augusti klockan 13.30–14.30
Måndag 29 augusti klockan 14.30–15.30
Fredag 2 september klockan 14.30–15.30
Måndag 5 september klockan 17.00–18.00
Onsdag 7 september klockan 15.30–16.30
Fredag 9 september klockan 15.30–16.30

Ingatorp, Solgården
Fredag 26 augusti klockan 12.00–13.00
Måndag 29 augusti klockan 16.00–17.00
Fredag 2 september klockan 16.00–17.00
Måndag 5 september klockan 15.30–16.30
Onsdag 7 september klockan 17.00–18.00
Fredag 9 september klockan 14.00–15.00

Mariannelund, Emilkraften
Onsdag 24 augusti, klockan 11.00–15.00
Fredag 26 augusti klockan 11.00–15.00
Måndag 29 augusti klockan 13.00–17.00
Onsdag 31 augusti klockan 11.00–15.00
Fredag 2 september klockan 11.00–15.00
Tisdag 6 september klockan 13.00–17.00
Torsdag 8 september klockan 13.00–17.00
Fredag 9 september klockan 11.00–15.00
Lördag 10 september klockan 10.00–13.00

Om du ångrar din förtidsröst

Du kan ångra din förtidsröst genom att rösta i din vallokal på valdagen den 11 september. Då räknas den röst du lämnat på valdagen.

Du kan inte förtidsrösta flera gånger, då kommer samtliga röster bli ogiltiga.

Valnämnden har ansvar för den så kallade institutionsröstningen.

Vallokaler och tider för institutionsröstning

Söndag 4 september
Klockan 10.00–11.00, Almgården
Klockan 11.30–12.30, Marieberg
Klockan 13.00–14.00, Mogården

Att rösta med bud betyder att någon annan tar med din röst till din vallokal eller till en lokal för förtidsröstning.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Budröstning

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material som beställs via Valmyndighten eller hämtas i din kommuns förtidsröstningslokal.

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunens ambulerande röstmottagare hjälpa dig. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagarna kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Det är alltid två röstmottagare som gemensamt tar emot röster. Din röst ska göras iordning på samma sätt som en förtidsröst i en röstningslokal.

Du kan anmäl behov utav ambulerande röstmottagning genom att ringa till kansliavdelningen på telefonnummer: 0381-360 84 eller 0381-421 20.

Ambulerande röstmottagning är möjlig att begära från och med den 24 augusti till och med på valdagen den 11 september (fram till klockan 18.00)

Skillnad mellan att rösta med bud och ambulerande röstmottagning

Ett bud får inte hjälpa väljaren utan är enbart en transportör av väljarens iordningställda röst till en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen.

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, om väljaren så begär, även skyldig att hjälpa väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagaren har alltid tystnadsplikt

För mer information, kontakta kansliavdelningen, telefon 0381-360 00 eller kansli@eksjo.se

Valnämndens preliminära rösträkning (tidigare kallad onsdagsräkningen) sker i kommunfullmäktigesalen i Eksjö Stadshus den 14 september 2022 med start klockan 8.30.

Valnämndens uppgift är att:

 • Granska de förtidsröster som inte skickades ut till vallokalen på grund av att de kom för sent eller att de kom till valnämnden efter valdagen.
 • Granska de förtidsröster som röstmottagarna underkände i vallokalen.
 • Granska brevröster (gula kuvert), om det inte redan är gjort.
 • Räkna röster och sammanställa resultatet från räkningen.
 • Föra protokoll under dagen.

Valnämndens preliminära rösträkning är offentlig, vilket innebär att räkningen är öppen för allmänheten.

Den nationella Valupplysningen är öppen för väljare och allmänhet och kommer att vara igång till efter valet i september. För allmänna frågor om valet kontakta Valupplysningen på telefonnummer 020‑825 825 eller gå vidare till Valmyndighetens frågeforum (LÄNK?)

För frågor kopplat till genomförandet av valet i Eksjö kommun, kontakta kansliavdelningen, telefon 0381-360 00 eller kansli@eksjo.se

Val – Lättläst

Val till riksdag, kommun och region i Sverige


Det finns olika val för vilka som ska styra i Sverige och i Europa.
Vart fjärde år är det val till riksdag, kommun och region, och då röstar svenska folket vilka partier vi vill ska styra i Sverige.

Det är tre olika val som görs den 11 september 2022.

 • Vi väljer vilka som ska styra i riksdagen.
 • Vi väljer vilka som ska styra i kommunen.
 • Vi väljer vilka som ska styra i regionen.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer
om val på lättläst svenska och på andra språk.
Du kan till exempel läsa om hur du kan rösta
och om hur ett val går till.

Val på lättläst svenska Länk till annan webbplats. (Valmyndighetens webbplats)

Tidigare val

Kommunfullmäktigeval

På Valmyndighetens webbplats finns resultatet för tidigare val.

Valresultat för Eksjö kommunfullmäktige 2018 Länk till annan webbplats.

Valresultat för Eksjö kommunfullmäktige 2014 Länk till annan webbplats.

Val till Europaparlamentet

På Valmyndighetens webbplats finns resultatet för tidigare val.

Valresultat för Europaparlamentet 2019 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kansliavdelningen

Besök:

Stadshuset, Österlånggatan 14, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

På valdagen den 11 september kan du ringa 0381-421 20 eller 0381-360 84.

Sidan senast uppdaterad:

Allmänna val i Eksjö kommun

Vart fjärde år väljs ledamöterna till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Val till riksdag, kommun och region var den 11 september 2022.

Fler kontaktuppgifter finns på webbsidan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.