Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallas också ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. Vilken hjälp du kan få beror på din ekonomi och situation.

Försörjningsstöd är tänkt som ett sista alternativ vid tillfälliga eller varaktiga ekonomiska problem. Stödet ska se till att du får en skälig levnadsnivå. Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen. Information om försörjningsstöd på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du kan få försörjningsstöd?

Innan du kan få försörjningsstöd måste du först ha gjort allt du kan själv för att klara av din eller din familjs försörjning. Du ska ha ansökt om andra bidrag och ersättningar, till exempel bostads­bidrag, studie­bidrag, arbetslöshets­ersättning, föräldra­penning, underhålls­stöd eller sjuk­penning.

Använda besparingar och sälja tillgångar

Om du har be­sparingar, bil, aktier och fonder eller andra värde­fulla saker ska du först använda dig av dem för att för­sörja dig. Det innebär till exempel att du kan behöva sälja din bil eller dina aktier och fonder. Skulle du vara utan till­räckliga inkomster under en längre tid och äger en bostad kan det innebära att du behöver sälja den.

Sök arbete om du är arbetslös eller arbetar deltid

Du måste själv göra vad du kan för att få tillräckliga inkomster. Är du helt eller delvis arbetslös måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande, samt ta det arbete du eventuellt erbjuds.

Vad du kan få försörjningsstöd till?

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för:

 • mat
 • fritid
 • personlig hygien
 • kläder och skor
 • dagstidning, telefon- och TV-avgift

Du kan även ansöka om stöd för kostnader för boende, el, hemförsäkring och avgift för fackförening och a-kassa.

Utöver detta kan du och din familj ansöka om försörjningsstöd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och begravningskostnader.

Norm för försörjningsstöd och provberäkning

Riksnormen för försörjningsstöd

Storleken på försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Hur stort stödet blir baseras på den riksnorm som beslutas av regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inför varje nytt kalenderår och är gemensam för alla kommuner.

Gör en provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning Länk till annan webbplats. för att få reda på om du kan ha rätt till försörjningsstöd. Provberäkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning.

Återbetalning av försörjningsstöd

Ibland måste du betala tillbaka de pengar du har fått i försörjningsstöd. Det gäller till exempel när stödet har betalats ut som förskott på lön, sjukersättning, sjukpenning, bostadsbidrag, underhållsstöd eller vid arbetskonflikt.

Du är även skyldig att betala tillbaka pengar om du har lämnat fel­aktiga uppgifter eller inte tagit med uppgifter så att du har fått för mycket pengar.

Ansökan

För att ansöka om försörjningsstöd vänder du dig till kommunens biståndsenhet. Du når biståndsenheten via kommunens kontaktcenter.

För att ta reda på om du har rätt till försörjningsstöd måste biståndsenheten göra en utredning av din situation och ditt behov. Vid utredningen måste du kunna styrka dina inkomster och de utgifter som inte täcks av riksnormen. Kontroller görs hos bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Transportstyrelsens bilregister. Ta med dig nödvändiga uppgifter och dokument vid ditt första besök. På denna webbsida finns också råd om hur du på bästa sätt kan förbereda ditt första besök på biståndsenheten.

Om din ansökan om försörjningsstöd beviljas betalas pengarna ut till dig inom två-tre dagar.

Personakt och sekretess

Så länge du har försörjningsstöd gör biståndsenheten anteckningar om dig i en personakt. Du har rätt att läsa dessa anteckningar. Uppgifter förs även in i biståndsenhetens datorsystem. Dessa uppgifter får endast läsas av personal vid biståndsenheten och är till för statistikuppgifter.

Att du får försörjningsstöd är sekretessbelagt enligt sekretesslagen. All personal på biståndsenheten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig.

Överklaga ett beslut

Om du, helt eller delvis, får avslag på din ansökan om försörjningsstöd kan du överklaga beslutet. Senast tre veckor efter det att du har fått beslutet måste överklagandet ha kommit in till biståndsenheten.

Skicka ditt överklagande till:
Sociala sektorn, biståndsenheten
575 80 Eksjö

Skriv i ditt överklagande vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha. Om biståndsenheten inte gör någon ändring av beslutet skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten.

Förbered ditt första besök på biståndsenheten

Inför ditt besök på biståndsenheten vill vi att du fyller i en särskild blankett som du tar med vid besöket. Blanketten skickas hem till dig efter det att du bokat tid.

Detta vill vi att du har med dig när du kommer:

 • legitimation
 • löneuppgifter de tre senaste månaderna
 • inkomstuppgifter från Försäkringskassan de tre senaste månaderna
 • övriga inkomstuppgifter de tre senaste månaderna
 • bankdosa eller
 • ekonomisk översikt från samtliga banker som du är kund hos, gällande sparkonto, fondmedel med mera
 • kontoutdrag från samtliga banker tre månader tillbaka
 • hyreskontrakt och hyresavi
 • lånehandlingar, uppgifter om driftskostnader och taxeringsbesked för egen fastighet
 • uppgifter om kostnader för el, läkarvård, medicin, tandvård, fackavgift, hemförsäkring, barnomsorgsavgift med mera
 • läkarintyg
 • kostnadsförslag från optiker eller tandläkare
 • bilinnehav
 • studiemedel
 • handlingsplan från Arbetsförmedlingen
 • deklaration eller dokument "Samtliga kontrolluppgifter" från Skatteverket

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-366 50

Telefontid:
Handläggare inom försörjningsstöd har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Sidan senast uppdaterad:

Försörjningsstöd i Eksjö kommun

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallas också ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. Vilken hjälp du kan få beror på din ekonomi och situation.

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.